Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: 2022-03-15 - 2022-04-15
Programstart: Höst 2022
Ort: Jönköping
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Elprojektör., 300 yhp

Det här är en mycket intressant utbildning för dig som vill vidareutbilda dig och/eller har erfarenhet av att jobba inom branschen, och som vill ha en ny inriktning i din karriär. Utbildningen ger fördjupad branschkompetens och vidareutvecklar dina kunskaper inom elprojektering och elkonstruktion. Den har skräddarsytts för att möta behoven hos regionens företag, vilket innebär att du efter avslutad utbildning kan få jobb hos el- och energiföretag eller stora konsultföretag. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat AFRY, EON, Jönköpings Energi, Projektengagemang, Projektteknik, Vinnergi, WSP.


Utbildningsmomenten omfattar bland annat kurser i ellagstiftning och entreprenadjuridik, ritning i CAD-miljö, dokumenthantering och projektledning. Du får också lära dig de i elprojekteringsbranschen vanligast förekommande programmen som Magic CAD och Elvis. Genom praktiken (LIA) på ett företag får du värdefulla kontaktytor i branschen redan under utbildningen.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerandeär du också berättigad till stöd från CSN.

 

Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan i Jönköping.


Efter utbildningen har du många olika karriärmöjligheter. Du kan bland annat jobba som elprojektör, elkonstruktör, eltekniker eller CAD-ritare inom elteknik eller som teknikkonsult. Du kan också välja en karriär som yrkeslärare eller arbets- och serviceledare inom el.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. 25 procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar från branschprofiler.

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 300 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2022
Behörighet: Grundläggande behörighet samt
- Elektromekanik, 100 p med lägst betyg G/E
- Mekatronik 1, 100 p med lägst beryg G/E
eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod: HJ-YT057
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Elprojektör.

När du söker till den här utbildningen tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagning.

 • Elprojektörens yrkesroll, 25 Yhp
 • Elkonstruktion 1, 23 Yhp
 • Anläggningar för produktion & överföring av el samt industriella anläggningar, 40 Yhp
 • Elinstallationer i byggnader, 40 Yhp
 • LIA 1 – Elprojektör, 25 Yhp
 • Elkonstruktion 2, 23 Yhp
 • Elmaskiner – Drivsystem, 12 Yhp
 • Kalkylering, 25 Yhp
 • Regler och Standarder, 12 Yhp
 • LIA 2 – Elprojektör, 50 Yhp
 • Examensarbete, 25 Yhp

Kontakta oss