Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: 2023-03-15 - 2023-04-17
Programstart: Höst 2023
Ort: Jönköping
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Elprojektör, 300 yhp

Utbildningen ger dig auktorisation inom lågspänning (AL) och möjlighet att få arbeta som elprojektör i företag inom elbranschen med inriktning mot konstruktion och projektering. I rollen kan du få arbeta självständigt med elinstallationsarbete i starkströmsanläggningar och fast anslutning och losskoppling av elektrisk utrustning, samt övervaka regler och standarder. Du upprättar ritningar, kretsscheman med tillhörande dokumentation samt programmerar i relevanta CAD-program.


Utbildningen passar dig som vill fördjupa och vidareutveckla dina kunskaper inom elprojektering och elkonstruktion. Du får de kurser som krävs för utbildningskravet i CAD för elinstallationer, en kompetens som är högt efterfrågad. Efter utbildningen kan du jobba som arbets-, serviceledare inom elinstallationer, som CAD-ritare och elkonstruktör. Du leder projekt och du upprättar kontrakt och offerter samt genomför lönsamhetskalkyler. 

 

Utbildningen har utformats i samarbete med ledande branschföretag för att möta deras behov. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från Afry, EFKAB, Projektteknik AB, Vinnergi AB, EON, Habo Kraft, Hitachi Energy AB, Ramboll och WSP Jönköping.

Logotype Projektteknik
Logotype Afry
Logotype EON
Logotype Efkab
Logotype WSP
Logotype Vinnergi

Det här är en mycket intressant utbildning för dig som vill vidareutbilda dig och/eller har erfarenhet av att jobba inom branschen, och vill ha en ny inriktning i din karriär. Utbildningen ger fördjupad branschkompetens och vidareutvecklar dina kunskaper inom elprojektering och elkonstruktion.


Utbildningsmomenten omfattar bland annat kurser i ellagstiftning och entreprenadjuridik, ritning i CAD-miljö, dokumenthantering och projektledning. Du får också lära dig de i elprojekteringsbranschen vanligast förekommande programmen som MagiCAD och Elvis. Genom praktiken (LIA) på ett företag får du värdefulla kontaktytor i branschen redan under utbildningen.

 

Det är en kortare utbildning som är lämplig som kompetensutveckling.


Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och målet är att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför består 25 procent av utbildningen av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan i Jönköping.


Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 300 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2023
Behörighet: Grundläggande behörighet samt
- Elektromekanik, 100 p med lägst betyg G/E
- Mekatronik 1, 100 p med lägst beryg G/E
eller motsvarande kunskaper
Behörighet: ELLER: Grundläggande behörighet, samt Ellära grund/A och arbetserfarenhet som elektriker, enligt motsvarandebedömning beslutad av Ledningsgruppen ELLER motsvarande kunskaper bedömt enligt kompetenskartläggning.
Anmälningskod: HJ-YT057
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Elprojektör

Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:


 • 1. Formell behörighet - grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet
 • 2. Motsvarandebedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla¸ se ovan under rubrik Behörighet
 • 3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav
 • 4. Individuell bedömning - av egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.


Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens, punkt 3 och 4. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under Antagning.

 • Anläggningar för produktion & överföring av el samt industriella anläggningar
 • Elinstallationer i byggnader
 • Elkonstruktion 1
 • Elkonstruktion 2
 • Elmaskiner - Drivsystem
 • Elprojektörens yrkesroll
 • Kalkylering
 • LIA 1
 • LIA 2
 • Regler och Standarder
 • Examensarbete

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.

Flygfoto över Jönköping

Kontakta oss