Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2024
Ort: Värnamo
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Fastighetsingenjör, 400 yhp

Efter utbildningen Fastighetsingenjör kan du jobba som fastighetsingenjör, eller få roller som energisamordnare, energirådgivare, driftingenjör, teknisk förvaltare eller miljösamordnare, med en djup förståelse för installation, inomhusmiljö och energi. Som fastighetsingenjör blir du en viktig länk mellan bygg- och fastighetsbranschens många olika aktörer. Det här är en utbildning som ger dig många karriärmöjligheter och kompetens som behövs i branschen.


Modern fastighetsförvaltning ställer nya krav på hållbarhet och energieffektivisering. Det innebär att bygg- och fastighetsbranschen måste anlägga ett helhetsperspektiv som omfattar alla byggnadens funktioner när det gäller miljökrav, effektiv energianvändning och funktionalitet för människorna som ska bo och jobba där.


Fastighetsingenjören har förståelse för hur olika installationer fungerar tillsammans och hur inomhusmiljön och energiåtgången påverkas. I rollen kan du hantera byggprocessen, hållbart byggande och effektiv energianvändning. Du planerar och driver energieffektiviseringsprojekt i fastigheter. Du ansvarar för optimering av fastigheters tekniska system och för utveckling, drift och underhåll på ett energi- och kostnadseffektivt sätt.

Den här utbildningen är framtagen i samarbete med regionens näringsliv och möter företagens behov. Därför är det lätt att få jobb efter examen. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Värnamo Näringsliv, Elajo El & Energiteknik AB, bsv arkitekter & ingenjörer ab, Energikontor Norra Småland, Finnvedsbostäder AB, Nivika Fastigheter AB, YLAB Larssons Bygg AB, Värnamo kommun och Regionfastigheter.


Logotype Nivika
Logotype Finnvedsbostäder
Logotype Energikontoret Norra Småland
Logotype BSV arkitekter & ingenjörer
Logotype Elajo
Logotype YLAB
Logotyp Värnamo kommun

Under utbildningen lär du dig om fastighetsförvaltning och fastighetsekonomi, hållbart byggande och effektiv användning av energi, byggnaden som klimatskal och dess installationer och drift, entreprenadformer, entreprenadjuridik samt upphandling.

Undervisningen sker på plats på Campus Värnamo två till tre dagar per vecka genom föreläsningar, handledning och studiebesök. Övrig tid sker arbete i grupprojekt samt som självstudier. Du förväntas lägga cirka 40 timmar i veckan på dina studier. Lärarna har mångårig yrkeserfarenhet och utbildningens praktik ger dig värdefulla kontakter med näringslivet redan under studietiden.


Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och målet är att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför består 25 procent av utbildningen av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Campus Värnamo, Värnamo kommun.


Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 400 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Värnamo
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2024
Behörighet: Grundläggande behörighet samt
- Matematik 2, 100 p med lägst betyget E
eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-YT059
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Fastighetsingenjör

Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:


 • 1. Formell behörighet - grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet
 • 2. Motsvarandebedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla¸ se ovan under rubrik Behörighet
 • 3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav
 • 4. Individuell bedömning - av egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.


Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens, punkt 3 och 4. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under Antagning.

År 1

 • Fastigheter i samhället
 • Byggprocessen
 • Byggnad – klimatskal
 • Juridik, projektledning och beteendefrågor
 • Energisystem – miljöpåverkan
 • Installationer
 • Installationssamordning


År 2

 • Energieffektivisering
 • Ekonomi – inriktning fastighetsekonomi
 • Lärande i arbete 1
 • Driftoptimering
 • Examensarbete - Fastighetsingenjör
 • Lärande i arbete 2

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss