Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: 2022-03-15 - 2022-04-15
Programstart: Höst 2022
Ort: Värnamo
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Fastighetsingenjör, 400 yhp

Modern fastighetsförvaltning ställer nya krav på hållbarhet och energieffektivisering. Det innebär att bygg- och fastighetsbranschen måste anlägga ett helhetsperspektiv som omfattar alla byggnadens funktioner när det gäller miljökrav, effektiv energianvändning och funktionalitet för människorna som ska bo och jobba där.


Utbildningen har skräddarsytts i samarbete med branschen för att möta företagens behov.

I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Elajo, BSV, Energikontor Norra Småland, HSB, Finnvedsbostäder, Värnamo kommun, Nivika och Regionfastigheter.


Som fastighetsingenjör får du förståelse för hur olika installationer fungerar tillsammans och hur inomhusmiljön och energiåtgången påverkas. Utbildningen ger dig kunskaper om byggprocessen, hållbart byggande och effektiv energianvändning. Du lär dig att dig att planera och driva optimeringsprojekt av energianvändningen i fastigheter. Du får också kunskap om energi- och miljöpåverkan samt projektledning i själva byggprocessen. Lärarna har mångårig yrkeserfarenhet och utbildningens praktik ger dig värdefulla kontakter med näringslivet redan under studietiden. 


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

 

Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Campus Värnamo.


Efter utbildningen kan du jobba som fastighetsingenjör, energisamordnare, energirådgivare, driftingenjör, teknisk förvaltare eller miljösamordnare, med en djup förståelse för installation, inomhusmiljö och energi.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. 25 procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar från branschprofiler.

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 400 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Värnamo
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2022
Behörighet: Grundläggande behörighet samt
- Matematik 2, 100 p med lägst betyget E
eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-YT059
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Fastighetsingenjör

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagning.

År 1

Fastigheter i samhället 50 Yhp
Byggprocessen 20 Yhp
Byggnad – klimatskal 30 Yhp
Juridik, projektledning och beteendefrågor 20 Yhp
Energisystem – miljöpåverkan 30 Yhp
Installationer 25 Yhp
Installationssamordning 25 Yhp

År 2

Energieffektivisering 30 Yhp
Ekonomi – inriktning fastighetsekonomi 20 Yhp
Lärande i arbete 1 50 Yhp
Driftoptimering 25 Yhp
Examensarbete 25 Yhp
Lärande i arbete 2 50 Yhp

Kontakta oss