Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2024
Ort: Malmö
Till ansökan

Du genomför utbildningen på distans med två fysiska träffar per termin. Du kan kombinera studierna med ditt arbete.

 

Efter utbildning Platschef - Bygg och anläggning har du kompetensen att arbeta som platschef inom bygg- och anläggningssektorn. Som platschef har du den centrala rollen i alla typer av byggprojekt. Du ansvarar för byggprojektets administrativa och praktiska arbetsuppgifter. Det innebär till exempel att omsätta föreskrivna krav från beställare, verksamhetsledningssystem och myndigheter till arbetsprocesser i ett byggprojekt.


Du kommer att kunna ha en roll som chef med personalansvar, samt ansvara för byggprojekts ekonomi, kvalitet, miljö och arbetsmiljö.


Jobbet som platschef inom byggindustrin är ett varierande yrke som erbjuder många utvecklingsmöjligheter och en bra arbetsmarknad. Eftersom utbildningen avser kompetensutveckling för redan yrkesverksamma går den också att kombinera med ditt nuvarande arbete.

 

Alla de stora byggföretagen engagerar sig – både i utbildningens utformning och i din praktik. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bl.a: NCC, Byggmästarn i Skåne, NIMAB, Ledarna, PEAB, Servicekuben och Thage.

LogotypeThage
Logotype Byggmästar´n i Skåne
Logotype NCC
Hemsida Byggcheferna
Logotype Peab

Utbildningen kommer att ge dig en djup förståelse för de olika processerna inom byggproduktion och förbereder dig för ett framtida jobb som platschef.


Under utbildningen kommer du få viktig kunskap för yrkesrollen som platschef. Du kommer till exempel lära dig innehållet i relevanta lagar, regler, avtal och överenskommelser och hur detta styr arbetet med anbud, planering och genomförande av ett byggprojekt. Under utbildningen kommer du får öva på att hantera chefsrollen samt att ansvara för byggprojekts ekonomi, kvalitet, miljö och arbetsmiljö.


Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och målet är att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför består 25 procent av utbildningen av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Byggföretagen - Byggbranschens utbildningscenter.Omfattning: 195 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Programstart: Hösten 2024
Behörighet: Grundläggande behörighet samt
- Bygg och anläggning 1, 200 p med lägst betyg G/E/3
- Bygg och anläggning 2, 200 p med lägst betyg G/E/3 eller motsvarande kunskaper
och
3 års yrkeserfarenhet på heltid inom följande områden eller motsvarande
- Arbetsledare, bygg eller anläggning
- Byggledare, bygg eller anläggning
- Projektledare, bygg eller anläggning


Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:


 • 1. Formell behörighet - grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet
 • 2. Motsvarandebedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla, se ovan under rubrik Behörighet
 • 3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav
 • 4. Individuell bedömning - av egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.


Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens, punkt 3 och 4. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under Antagning.

 • Platschefsrollen
 • Förberedelseansvar
 • Lärande i arbete - 1
 • Anbudsansvar
 • Produktionsansvar
 • Lärande i arbete - 2
 • Platschef inom bygg och anläggning

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss

Jönköping
Peter Karlsson, peter.m.karlsson@ju.se

Telefon: 036-10 1567

Malmö

Melanie Blockley, melanie.blockley@ju.se

Telefon: 040-35 26 51