Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: 2022-03-15 - 2022-04-15
Programstart: Höst 2022
Ort: Jönköping
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Process- och automationsingenjör, 400 yhp

Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med det regionala näringslivet. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat 3 Button Group, ABB, AP & T, Detab Automation, Motoman - Yasakawa, NPB och ÅF.


Under utbildningen får du fördjupade kunskaper om process- automationsutveckling inom avancerad tillverkning och lära dig att konstruera nya tillverkningsprocesser. Grunden i utbildningen utgörs av vår populära automations- och robotingenjörsutbildning. Efter examen kommer du att ha specialistkunskaper inom automation, programmering, IT-säkerhet och fjärrstyrning. Du får även kunskaper inom ledarskap, maskinsäkerhet och konstruktion för att kunna arbetsleda andra medarbetare och delta i projektgrupper.


Utbildningen sker i en av landets mest välutrustade och moderna robotverkstäder och dina lärare har omfattande branscherfarenhet. 


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Efter utbildningen kan du jobba som process- och automationsingenjör, PLC-, SCADA- samt HMS-programmerare, service- och drifttekniker, eltekniker inom styr- och regler- och instrumentteknik eller som säkerhetsadministratör inom industriell IT.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. 25 procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar från branschprofiler.

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 400 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2022
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Elektromekanik 100p , Mekatronik 1 100 p eller Fysik 1 Matematik 2 med lägsta betyget E eller motsvarade.
Anmälningskod: HJ-YT066
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Process- och automationsingenjör

När du söker till den här utbildningen tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagning.

År 1

Yrkesrollen samt projektledning 25 Yhp
Elkonstruktion 20 Yhp
Mekatronik 1 25 Yhp
Styrsystem 25 Yhp
Reglerteknik 1 25 Yhp
Maskinsäkerhet 20 Yhp
Lärande i arbete 1 30 Yhp
Reglerteknik 2 25 Yhp

År 2

Processteknisk matematik 20 Yhp
Lärande i arbete 2 40 Yhp
Robotteknik 1 20 Yhp
Mekatronik 2 25 Yhp
IT-säkerhet 20 Yhp
Industriell IT 20 Yhp
Examensarbete 25 Yhp
Lärande i arbete 3 30 Yhp

Kontakta oss