Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: 2024-03-15 - 2024-04-15
Programstart: Höst 2024
Ort: Nässjö
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Produktionsledning industriell träbyggnation, 200 yhp

Utbildningsstarten är preliminär och förutsätter att ansökan till Myndigheten för Yrkeshögskolan beviljas. Definitivt besked om start ges i januari 2024.

 

Utbildningen genomförs på distans med ett antal fysiska träffar i Nässjö.


Utbildningen Produktionsledning industriell träbyggnation är anpassad för dig som i dag arbetar i ett företag som producerar och framställer allmänna hus och byggnader, trähus eller byggkomponenter eller för dig som vill komma in i branschen.


Utbildningen förbereder dig för yrkesroller som arbetsledare på montagearbetsplats eller produktionsenhet, montageledare bygg, montageplatschef eller produktionsledare industriell träbyggnation.


Utbildningen genomförs av Träcentrum i Nässjö. Inom en 15 mils radie från Nässjö finns 75 % av landets träföretag, allt från snickerier, trähustillverkare, möbel- och inredningsföretag till sågverk. Träcentrums uppgift är att bidra och verka för kompetens- och företagsutveckling för dessa företag. Så det är ingen slump att det är Träcentrum som ansvarar för utbildningen, Produktionsledning industriell träbyggnation.


Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare.


Om du vill läsa mer om utbildningen är du välkommen att titta in på Träcentrums hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där kan du också via film möta utbildningsledare Håkan och huvudlärare Erik.


Den här utbildningen är utformad i samarbete med företag i det regionala näringslivet som har stort behov av kompetens. I ledningsgruppen för Produktionsledning industriell träproduktion ingår representanter från Attefors Consulting AB, Derome Byggvaror & Träteknik AB, Eksjöhus, OBOS Sverige AB och Fridh & Hell´s Bygg AB.


Styrkan med yrkeshögskoleutbildningar är att företag inom branschen är med i hela ansökningsarbetet och ställer sig bakom behovet av ny arbetskraft inom området. Utbildningen styrs av en aktiv ledningsgrupp som är med hela vägen från marknadsföring och antagning till examination. Det är ledningsgruppen som beslutar om kursplaner och mål för utbildningen, allt för att innehållet i utbildningen skall matcha branschens behov.


Logotype Derome
Logotyp Fridh & Hell
Logotype Obos
Logotyp Träbyggnadskansliet
Logotyp Eksjöhus

Under ett år får du lära dig allt från byggteknik och byggproduktion till entreprenad och arbetsledning blandat med industriell byggnation och industriella byggsystem mm. Utbildningen ger dig goda förutsättningar för en ledande roll inom branschen.


Produktionsledning industriell träbyggnation som läses på distans, ger dig möjlighet att bo kvar hemma och samtidigt studera. Det ger dig också möjlighet att jobba viss tid vid sidan av dina studier. Utbildningen är på ett år och innehåller digitala föreläsningar och möten med dina klasskamrater. Dessutom träffas ni 6 heldagar under året där föreläsningarna blandas med övningar och gemensamma studiebesök. Genom bra planering finns möjligheter att kombinera utbildningen med arbete. 


Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och målet är att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför består 25 procent av utbildningen av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

 

Informationsblad om utbildningen. Pdf, 488.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 200 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Nässjö
Studieform: Distans
Programstart: Hösten 2024
Behörighet: Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper samt 18 månaders relevant arbetslivserfarenhet inom bygggsektorn, industri eller motsvarande.
Anmälningskod: HJ-YT100
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Produktionsledning industriell träbyggnation

Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:


 • 1. Formell behörighet - grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet
 • 2. Motsvarandebedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla¸ se ovan under rubrik Behörighet
 • 3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav
 • 4. Individuell bedömning - av egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.


Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens, punkt 3 och 4. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under Antagning.

 • Industriell byggnation
 • Byggteknik och byggproduktion
 • Entreprenad och arbetsledning
 • Lärande i arbete - 1
 • Industriella byggsystem
 • Kvalitet, miljö och säkerhet
 • Lärande i arbete - 2
 • Projekt och ledarskap
 • Examensarbete - Produktionsledning industriell träbyggnation

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.

Flygfoto över Jönköping

Kontakta oss