Ingen start ht 2024.

Om ansökan till Myndigheten för Yrkeshögskolan beviljas kommer utbildningen startas ht 2025.

 

Utbildningen Produktionsledning industriell träbyggnation är en ettårig ledarskapsutbildning med flera möjligheter, där du efter utbildningen kan söka jobb som arbetsledare på montagearbetsplats eller produktionsenhet, montageledare bygg, produktionsledare industri eller produktionsledare industriell träbyggnation.

 

Utbildningen är på två terminer (200 yh poäng) och ger dig kunskap att axla en ledande roll inom industriell träbyggnation. Den ger yrkeshögskoleexamen Produktionsledning industriell träbyggnation.

 

Nyckelordet som genomsyrar utbildningens alla kurser är "ledarrollen".

 

Produktionsledning industriell träbyggnation är en av Tekniska högskolans YH-utbildningar, som läses på distans i regi av Träcentrum i Nässjö.

 

Om du vill läsa mer om utbildningen är du välkommen att titta in på Träcentrums hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där kan du också via film möta utbildningsledare Håkan.


Den här utbildningen är utformad i samarbete med företag i det regionala näringslivet. I ledningsgruppen för Produktionsledning industriell träbyggnation ingår representanter från Attefors Consulting AB, Derome Byggvaror & Träteknik AB, Eksjöhus, OBOS Sverige AB och Fridh & Hell´s Bygg AB.


Styrkan med yrkeshögskoleutbildningar är att företag inom branschen är med i hela ansökningsarbetet och ställer sig bakom behovet av ny arbetskraft inom området. Utbildningen styrs av en aktiv ledningsgrupp som är med hela vägen från marknadsföring och antagning till examination. Det är ledningsgruppen som beslutar om kursplaner och mål för utbildningen, allt för att innehållet i utbildningen skall matcha branschens behov.


Logotype Derome
Logotyp Fridh & Hell
Logotype Obos
Logotyp Träbyggnadskansliet
Logotyp Eksjöhus
Logotyp Atterfors

Utbildningen är på distans och ger dig möjligheten att bo kvar på hemorten medan du studera och om du planerar din tid väl kan det ge utrymme till att jobba viss tid vid sidan av dina studier. 

 

Du möter dina klasskamrater via lärplattformen Canvas och via Teams samt på 6 fysiska träffar under året. Utbildningens upplägg är perfekt för företag inom branschen som vill kompetenshöja befintlig personal. 

 

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

 

Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:


 • 1. Formell behörighet - grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet
 • 2. Motsvarandebedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla¸ se ovan under rubrik Behörighet
 • 3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav
 • 4. Individuell bedömning - av egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.


Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens, punkt 3 och 4. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under Antagning.

 • Industriell byggnation
 • Byggteknik och byggproduktion
 • Entreprenad och arbetsledning
 • Lärande i arbete - 1
 • Industriella byggsystem
 • Kvalitet, miljö och säkerhet
 • Lärande i arbete - 2
 • Projekt och ledarskap
 • Examensarbete - Produktionsledning industriell träbyggnation

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss