Utbildningen för dig som vill jobba i en ledande befattning inom träbranschen. Efter utbildningen kan du jobba som produktionstekniker, kvalitetstekniker, produktionsplanerare eller produktionsledare.

 

Utbildning är på tre terminer (300 yh poäng), och ger dig de kunskaper du behöver för att axla en ledande roll inom trä, möbel och inredningsbranschen. Den ger yrkeshögskoleexamen i Produktionsteknik – Trä, möbel och inredning.

 

Nyckelord i utbildningens olika kurser är ledarrollen, hållbarhet, cirkulär ekonomi och produktionsteknik.

 

Produktionsteknik trä, möbler och inredning är en av Tekniska högskolans yrkeshögskoleutbildningar, där Träcentrum i Nässjö är ansvarig för genomförandet.

 

Om du vill läsa mer om utbildningen är du välkommen att titta in på Träcentrums hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där kan du via film möta utbildningsledare Håkan och ledningsgruppens ordförande Jonas.

 

Kolla gärna även in vårt informationsblad Pdf, 755.9 kB, öppnas i nytt fönster..

Den här utbildningen är utformad i samarbete med företag i det regionala näringslivet. I ledningsgruppen för Produktionsteknik – Trä, möbel och inredning sitter bland annat representanter från WOG trä AB, Nobia, Itab, JeldWen, Ljungsåsa och Kinnarps. Chanserna till jobb efter utbildningen är goda. Näringslivssamverkan sker också via tex studiebesök och externa föreläsare.


Styrkan med yrkeshögskoleutbildningar är att företag inom branschen är med i hela ansökningsarbetet och ställer sig bakom behovet av ny arbetskraft inom området. Utbildningen styrs av en aktiv ledningsgrupp som är med hela vägen från marknadsföring och antagning till examination. Det är ledningsgruppen som beslutar om kursplaner och mål för utbildningen, allt för att innehållet i utbildningen skall matcha branschens behov.


Logotyp Itab
Logotyp WOG Trä
Logotype Obos
Logotyp Jeld Wen
Logotyp Nobia

Du kommer att vara schemalagd 3 dagar/vecka. Det innebär att du som studerar har två dagars självstudier, vilket underlättar för dig som gärna vill jobba ett par dagar bredvid studierna och använda helgen för att läsa. Upplägget uppmuntrar även de företag som vill kompetenshöja befintlig personal samtidigt som de jobbar en del av veckan på befintlig tjänst. Vi hjälper er gärna med en bra lösning.

 

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och målet är att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är en fjärdedel av utbildningen kopplade direkt mot företag via praktik i form av LIA (Lärande i arbete) och examensarbete. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

 

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:


 • 1. Formell behörighet - grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet
 • 2. Motsvarandebedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla¸ se ovan under rubrik Behörighet
 • 3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav
 • 4. Individuell bedömning - av egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.


Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens, punkt 3 och 4. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under Antagning.

 • Yrkesrollen och produktionsteknisk introduktion
 • Produktionsekonomi
 • Projekt och ledarskap
 • Lärande i arbete - 1
 • Träindustriell produktionsteknik 1- Material, verktyg och maskin
 • Kalkylering och budgetering
 • Träindustriell produktionsteknik 2 - Kvalitet, hållbar produktion, arbetsmiljö och säkerhet
 • Lärande i arbete - 2
 • Träindustriell produktionsteknik 3 - Produktionsprocesser
 • Lärande i arbete - 3
 • Träindustriell produktionsteknik 4 - Automation och digitalisering
 • Examensarbete - Produktionsteknik - Trä, möbel och inredning

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss