event Kursstart: v. 35 2023
place Ort: Nässjö, Tibro
access_time Längd: 300 Yhp
rotate_right Ansökningstid: mars 2023

Anmälan till utbildningen öppnar mars 2023 under förutsättning att utbildningen blir beviljad.

För intresseanmälan till utbildningen se kontaktinfo under Kontakta oss längst ner på sidan.

 

Vi har utbildningen som förbereder dig för en yrkesroll som produktionstekniker, produktionsplanerare, kvalitetstekniker eller produktionsledare inom den tillverkande industrin och som ger yrkeshögskoleexamen i Produktionsteknik trä, möbler och inredning.


Utbildningen är på 3 terminer och är anpassad efter arbetsmarknadens behov av produktionsteknisk kompetens, specifikt för trä, möbler och inredningsbranschen. Den är också anpassad för att du skall få ditt vardagspussel att gå ihop, genom att den är schemalagd 3 dagar/vecka på skola eller företag och med 2 dagar självstudier, vilket ger utrymme för flexibelt tänk med individuella möjligheter.


Träcentrum i Nässjö är ansvarig för genomförandet av utbildningen som ges tillsammans med Tekniska högskolan i Jönköping. Studieplatser finns både på Träcentrum i Nässjö och på Kompetenscenter i Tibro.


När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagning.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Om du vill läsa mer om utbildningen är du välkommen att titta in på Träcentrums hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där kan du också via film möta utbildningsledare Håkan och ledningsgruppens ordförande Jonas.


25 % av utbildningens kurser är direkt kopplade mot företag inom branschen genom praktik (LIA) eller examensarbete. Företag som Wog, Jeld Wen, Itab, Kinnarps, Ljungsåsa, och Nobia är med i ledningsgruppen som styr utbildningen.

Näringslivssamverkan sker också via studiebesök och externa föreläsare med mera.

Efter avslutad utbildning har du kompetensen att söka jobb som produktionstekniker, produktionsplanerare, kvalitetstekniker eller produktionsledare inom trä- och möbelindustrin.

event Kursstart: v. 35 2023
place Ort: Nässjö, Tibro
rotate_right Studietakt: 300 Yhp

Yrkesrollen och produktionsteknisk introduktion 25 Yhp
Produktionsekonomi 25 Yhp
Projekt och ledarskap 25 Yhp
Lärande i arbete 1 25 Yhp
Träindustriell produktionsteknik 1 25 Yhp
Kalkylering och budgetering 25 Yhp
Träindustriell produktionsteknik 2 25 Yhp
Lärande i arbete 2 25 Yhp
Träindustriell produktionsteknik 3 25 Yhp
Lärande i arbete 3 25 Yhp
Träindustriell produktionsteknik 4 25 Yhp
Examensarbete 25 Yhp

Kontakta oss