Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: 2024-03-15 - 2024-04-15
Programstart: Höst 2024
Ort: Nässjö
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Produktionsteknik - Trä, möbel och inredning, 300 yhp

Utbildningen Produktionsteknik - Trä, möbel och inredning förbereder dig för en yrkesroll som produktionstekniker, produktionsplanerare, kvalitetstekniker eller produktionsledare inom den tillverkande industrin och ger yrkeshögskoleexamen.


Utbildningen genomförs av Träcentrum i Nässjö. Inom en 15 mils radie från Nässjö finns 75 % av landets träföretag, allt från snickerier, trähustillverkare, möbel- och inredningsföretag till sågverk. Träcentrums uppgift är att bidra och verka för kompetens- och företagsutveckling för dessa företag. Så det är ingen slump att det är Träcentrum som ansvarar för utbildningen Produktionsteknik trä, möbler och inredning. Träcentrum har ett fantastiskt företagsnätverk inom branschen.


Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare.


Om du vill läsa mer om utbildningen är du välkommen att titta in på Träcentrums hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där kan du också via film möta utbildningsledare Håkan och ledningsgruppens ordförande Jonas.


Den här utbildningen är utformad i samarbete med företag i det regionala näringslivet som har stort behov av kompetens. I ledningsgruppen för Produktionsteknik – Trä, möbel och inredning sitter bland annat representanter från WOG trä AB, Nobia, Itab, JeldWen, Ljungsåsa och Kinnarps. Chanserna till jobb efter utbildningen är därför mycket goda. Näringslivssamverkan sker också via t.ex studiebesök och externa föreläsare.


Styrkan med yrkeshögskoleutbildningar är att företag inom branschen är med i hela ansökningsarbetet och ställer sig bakom behovet av ny arbetskraft inom området. Utbildningen styrs av en aktiv ledningsgrupp som är med hela vägen från marknadsföring och antagning till examination. Det är ledningsgruppen som beslutar om kursplaner och mål för utbildningen, allt för att innehållet i utbildningen skall matcha branschens behov.


Logotyp Itab
Logotyp Jeld Wen
Logotype Obos
Logotype Obos
Logotyp WOG Trä

Under tre terminer får du lära dig allt från produktionsteknisk introduktion till automation och digitalisering, blandat med kurser i ekonomi och projektledning.


Utbildningen är anpassad efter arbetsmarknadens behov av produktionsteknisk kompetens, specifikt för trä, möbler och inredningsbranschen. Den är också anpassad för att du skall få ditt vardagspussel att gå ihop, genom att den är schemalagd ca 3 dagar/vecka på skola eller företag och med 2 dagar självstudier, vilket ger utrymme för flexibelt tänk med individuella möjligheter. Detta är heltidsstudier, men med bra planering finns möjligheter att kombinera studierna med visst arbete. 


Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och målet är att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför består en fjärdedel av utbildningen av praktik i form av LIA (Lärande i arbete). Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Informationsblad för utbildningen. Pdf, 453.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 300 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Nässjö
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2024
Behörighet: Grundläggande behörighet samt
- Produktionskunskap 1 med lägst betyget E/3/G
eller
- Finsnickeri 1 med lägst betyget E/3/G
eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-YTN93
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Produktionsteknik - Trä, möbel och inredning

Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:


 • 1. Formell behörighet - grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet
 • 2. Motsvarandebedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla¸ se ovan under rubrik Behörighet
 • 3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav
 • 4. Individuell bedömning - av egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.


Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens, punkt 3 och 4. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under Antagning.

 • Yrkesrollen och produktionsteknisk introduktion
 • Produktionsekonomi
 • Projekt och ledarskap
 • Lärande i arbete - 1
 • Träindustriell produktionsteknik 1- Material, verktyg och maskin
 • Kalkylering och budgetering
 • Träindustriell produktionsteknik 2 - Kvalitet, hållbar produktion, arbetsmiljö och säkerhet
 • Lärande i arbete - 2
 • Träindustriell produktionsteknik 3 - Produktionsprocesser
 • Lärande i arbete - 3
 • Träindustriell produktionsteknik 4 - Automation och digitalisering
 • Examensarbete - Produktionsteknik - Trä, möbel och inredning

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.

Flygfoto över Jönköping

Kontakta oss