Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: 2022-03-15 - 2022-04-15
Programstart: Höst 2022
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Produktionsutveckling, 300 yhp
Till ansökan

Det här är en mycket intressant utbildning för dig som vill vidareutbilda dig och/eller har erfarenhet av att jobba inom branschen, och som vill ha en ny inriktning i din karriär. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Husqvarna, Nexans, Rosti, Skärteknikcentrum, Emballator och Hagab. Efter examen kommer du att verka inom ett brett område omfattande kvalitet och hållbar produktion, ledarskap, projektledning, produktionsekonomi samt robotisering och automatisering. Du kommer till exempel att kunna söka tjänster som produktionsledare, produktionsutvecklare, kvalitetstekniker eller produktionstekniker. Under utbildningen får du möjlighet att utveckla dina kunskaper inom effektiv produktion.


Fokus ligger på ökad kompetens inom kontinuerligt kvalitetsarbete, LEAN production och produktionsutveckling kopplat till faser, flöden och processer, både teoretiskt och praktiskt. Dessutom lär du dig att behärska berednings-, planerings- och kalkyleringsarbete inom produktionsekonomi och modern automatiserad tillverkning. 


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


För mer information, kontakta:

Efter utbildningen kan du självständigt leda och koordinera utvecklingsprocesser inom produktionsteknisk verksamhet. Du har möjlighet att arbeta som produktionsledare, produktionsutvecklare, kvalitetstekniker eller produktionstekniker.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. 25 procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar från branschprofiler.

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 300 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2022
Behörighet: Grundläggande behörighet samt
- Industritekniska processer 1, 100 p med lägst betyget E
- Produktionskunskap 1, 100 p och med lägst betyget E
- Produktionsutrustning 1, 100 p med lägst betyget E
eller motsvarande kunskaper.
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Produktionsutveckling

Studieorter

Ort: Värnamo

Föreläsningar sker i huvudsak på Campus Värnamo, med möjlighet till studiegrupper i dessa övriga orter:

Ort: Jönköping
Ort: Ljungby
Ort: Växjö

När du söker till den här utbildningen tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa på sidan för antagningsinformation.

Projektmetodik och projektstyrning 25 Yhp
Produktionsekonomi 25 Yh-poäng
Lärande i arbete 1 25 Yhp
Ledarskap 25 Yhp
Produktionsutveckling 1 25 Yhp
Kvalitet och hållbar produktion 25 Yhp
Lärande i arbete 2 25 Yhp
Produktionsutveckling 2 25 Yhp
Automatisering och robotisering 25 Yhp

Digitalisering och AI 25 Yhp
Examensarbete 25 Yhp
LEAN 25 Yhp

Kontakta oss