Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2024
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Produktionsutveckling, 300 yhp

Utbildningen genomförs på flera orter: Värnamo, och Jönköping.


Det här är en mycket intressant utbildning för dig som vill vidareutbilda dig och/eller har erfarenhet av att jobba inom branschen, och som vill ha en ny inriktning i din karriär. Utbildningen ger dig kompetens som är efterfrågad inom hela tillverkningssektorn och du kan jobba som produktionsledare, produktionsutvecklare, kvalitetstekniker eller produktionstekniker med robotisering och automatisering inom tillverkningsindustrin.


För att regionens tillverkningsföretag ska kunna hävda sig i framtiden måste de hela tiden jobba med att utveckla effektivare och mer lönsamma produktionsprocesser. Den här utbildningen ger dig möjlighet att jobba inom ett riktigt framtidsyrke.


Se filmen om utbildningen i Jönköping här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Utbildningen har utformats i samarbete med ledande branschföretag för att möta deras behov. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Proton Group, Gela Plast AB, Husqvarna Group AB, GLS Industries, Rosti GP, Vibracustic och Axelent AB.

Utbildningen förbereder dig för en roll där du kan ansvar för att leda, koordinera och genomföra projekt för att utveckla en hållbar industriell produktion. Självständigt och tillsammans med andra kan du utveckla arbetsprocesser för effektiv och lönsam industriell produktion.


Utbildningen ger dig en förståelse för yrkesrollen, dess ansvar och möjligheter. Du får kunskap om ledarskap, organisationsutveckling samt arbetsmiljö och säkerhet. Du får kunskap om metoder för förbättring av industriell produktion avseende högre produktivitet, kvalitet och miljöstyrningssystem. Automations-, och digitaliserings-verktyg för en hållbar produktion är delar i utbildningen. Inom produktionsekonomi lär du dig att planera och göra kalkyleringar.


Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och målet är att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför består 25 procent av utbildningen av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Campus Värnamo - Värnamo kommun och Yrkeshögskolan Jönköping - Jönköpings kommun.


Läs mer om utbildningen hos Campus Värnamo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Yrkeshögskolan Jönköping Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 300 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2024
Behörighet: Grundläggande behörighet samt
- Industritekniska processer 1, med lägsta betyget E/3/G
- Produktionskunskap 1, med lägsta betyget E/3/G
- Produktionsutrustning 1, med lägsta betyget E/3/G

ELLER

- Industritekniska processer 1, med lägsta betyget E/3/G
- Produktionskunskap 1, med lägsta betyget E/3/G
- Produktionsutrustning 1, med lägsta betyget E/3/G
Behörighet: ELLER: Grundläggande behörighet, samt 2 års relevant arbetslivserfarenhet enligt motsvarandebedömning beslutad av Ledningsgruppen.
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Produktionsutveckling

Studieorter

Ort: Värnamo
Ort: Jönköping

Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:


 • 1. Formell behörighet - grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet
 • 2. Motsvarandebedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla, se ovan under rubrik Behörighet
 • 3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav
 • 4. Individuell bedömning - av egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.


Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens, punkt 3 och 4. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under Antagning.

 • Projektmetodik och projektstyrning
 • Produktionsekonomi
 • Lärande i arbete - 1
 • Ledarskap
 • Produktionsutveckling 1
 • Kvalitet och hållbar produktion
 • Lärande i arbete - 2
 • Produktionsutveckling 2
 • Automatisering och robotteknik
 • Digitalisering och AI
 • Examensarbete - Produktionsutveckling
 • LEAN

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss