Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Svetsspecialist IWS och Svetskontrollant, 225 yhp

Svetsspecialist - IWS och svetskontrollant är en utbildning för dig som har några års erfarenhet som svetsare. International Welding Specialist (IWS) är en internationellt gångbar utbildning som skapar möjligheter för dig som vill vidare i karriären. Efter utbildningen kan du bland annat arbeta som montageledare, arbetsledare, svetsinspektör, svetsansvarig, QC/QA. I din roll kan du ansvara för svetsinspektioner enligt gällande regelverk, för svetsarbeten och tillhörande riskbedömningar samt för miljö- och kvalitetssäkringsarbeten inom svetsande tillverkning.


Det här är en utbildning som ger dig stora möjligheter att utvecklas som kvalificerad svetsare och den öppnar dörrarna för spännande roller i en framtidsbransch. Efter utbildningen kan du arbeta i en roll som svetsansvarig inom tillverkning och konstruktion. Utbildningen ger dig också möjlighet att få ett internationellt IWS-certifikat.

Den här utbildningen är utformad i samarbete med regionens företag. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat AFRY Industrial @ Digital Solutions, Montico, Cert. Svets Sverige AB, Svetskonsulten Lasse Olsson AB, Benny Honkala Svets AB, Svetskommission och DEKRA.

Utbildningen vänder sig till dig som har erfarenhet av svetsning och vill gå vidare i karriären. Under utbildningsåret får du utveckla dina branschkunskaper och praktiska kunskaper inom svetsning med målet att ge dig de färdigheter som krävs för att jobba som svetsansvarig och svetskontrollant. Utbildningen leds av erfarna lärare som har behörighet att utbilda på Yh-nivå utfärdad av svetskommissionen.


Du kommer få utveckla dig inom svetsmetoder såsom TIG, MIG/MAG, MMA och ljusbågsteknik samt få förståelse för deras tillämpningsområden på en fördjupad nivå. Du lär dig materiallära och metallurgi samt hur materialegenskaper förändras när de utsätts för värme. Du tillägnar dig inspektionsmetoder för svetsade konstruktioner samt får kunskaper i hur man bäst arbetsleder svetsande arbetslag.


Moment som ingår i utbildningen är till exempel mekanisk provning av svetsarbeten, att rita och ta fram svetskonstruktioner, beräkna svetsdiskontinuiteter, praktiskt prova svetsarbeten samt att kontrollera, inspektera, kvalitetssäkra samt garantera svetsarbetens utförande.


I utbildningen får du också viktig kunskap om frågor av vikt för rollen som arbetsledare så som arbetsmiljö, miljöhänsyn, ergonomi och ledarskap. Du kommer också få kunskap om produktionsekonomi samt öva på hur man läser och tolkar i branschen vanligt förekommande avtal.


Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Ca 25 procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Yrkeshögskolan Jönköping, Jönköpings kommun.


Läs mer om utbildningen hos Yrkeshögskolan i Jönköping Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 225 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2024
Behörighet: Grundläggande behörighet samt lägst betyg G/E i följande kurser
- Kälsvets 1, 100 p
- Produktutveckling 1, 100 p
- Svets grund, 100 p
- Tillverkningsunderlag 1, 100 p
eller motsvarnade kunskaper
samt 3 års svetsrelaterad yrkeserfarenhet på heltid.
Anmälningskod: HJ-YT064
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Svetsspecialist IWS och Svetskontrollant

För att kunna fullfölja utbildningen med ett IWS-diplom behöver du även antas till denna utbildning av Svetskommissionen enligt nedanstående:


Inträdeskrav för diplomutbildning IWS svetsspecialist, Svetskommissionen

Alternativ 1; tre års svetsrelaterad yrkeserfarenhet samt någon av utbildningarna:

 • Gymnasieskolans industritekniska program med svetsinriktning
 • Slutbetyg från verkstadsskola 2 år, plåt och svetslinje
 • IW-utbildning med diplom

Alternativ 2, fem års svetsrelaterad yrkeserfarenhet samt minst en avslutad grundskoleutbildning, med slutbetyg.


För alternativ 2 får du göra ett allmäntekniskt teoretiskt inträdesprov. Om provet är godkänt är du behörig att gå IWS-kurs. Om provet är underkänt har du möjlighet att gå en 40-timmars preparandkurs som ges av de IWS-godkända skolorna. Efter godkänt slutprov i preparandkursen är du behörig att gå IWS-kurs.

 
 • Introduktion till yrkesroll samt projektledning
 • Svetsinspektörsrollen IWS-S
 • Svetsmetoder och svetsutrustning
 • Svetsmetallurgi och materiallära inom svetsning
 • Svetskonstruktion
 • Svetsarbete inom produktion & kvalitetssäkring
 • Lärande i arbete - 1
 • Lärande i arbete - 2
 • Examensarbete - Svetsspecialist IWS och Svetskontrollant

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss