Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: 2021-09-15 - 2022-01-10
Programstart: Vår 2022
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Svetsspecialist IWS och Svetskontrollant, 225 yhp

Utbildningen vänder sig till dig som har erfaret av svetsning och vill gå vidare i karriären. Utbildningen har skräddarsytts i samarbete med regionens företag för att möta branschens behov. utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Cert Svets, BH Svets AB, Kiwa Inspecta, Montico, Svetsansvarig i Sverige och Svetskonsult.


Under året får du utveckla dina branschkunskaper och praktiska kunskaper inom svetsning med målet att ge dig de färdigheter som krävs för att jobba som svetsansvarig och svetskontrollant.


Du lär dig svetskonstruktion, svetsmetallurgi och materiallära, svetsmetoder och svetsutrustning, svetsarbete inom produktion och kvalitetsarbete samt projektledning. I undervisningen ingår bland annat konstruktionsberäkningar, granskning av svetsarbete, beräkningar av svetsdiskontinuiteter, produktionsekonomi samt oförstörande provningsmetoder. Utbildningen leds av erfarna lärare som har behörighet att utbilda på Yh-nivå utfärdad av svetskommissionen.


För att kunna fullfölja utbildningen med ett IWS-diplom behöver du även antas till denna utbildning av Svetskommissionen enligt nedanstående:

Inträdeskrav för diplomutbildning IWS svetsspecialist, Svetskommissionen

Alternativ 1; tre års svetsrelaterad yrkeserfarenhet samt någon av utbildningarna:

  • Gymnasieskolans industritekniska program med svetsinriktning
  • Slutbetyg från verkstadsskola 2 år, plåt och svetslinje
  • IW-utbildning med diplom

Alternativ 2, fem års svetsrelaterad yrkeserfarenhet samt minst en avslutad grundskoleutbildning, med slutbetyg.

För alternativ 2 får du göra ett allmäntekniskt teoretiskt inträdesprov. Om provet är godkänt är du behörig att gå IWS-kurs. Om provet är underkänt har du möjlighet att gå en 40-timmars preparandkurs som ges av de IWS-godkända skolorna. Efter godkänt slutprov i preparandkursen är du behörig att gå IWS-kurs.

 

Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan i Jönköping.


Efter avslutad utbildning har du kompetensen att arbeta som svetsansvarig eller svetsinspektör.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Cirka 25 procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar från branschprofiler.

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 225 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Behörighet: Grundläggande behörighet samt lägst betyg G/E i följande kurser
- Kälsvets 1, 100 p
- Produktutveckling 1, 100 p
- Svets grund, 100 p
- Tillverkningsunderlag 1, 100 p
eller motsvarnade kunskaper
samt 3 års svetsrelaterad yrkeserfarenhet på heltid.
Anmälningskod: HJ-YT069
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Svetsspecialist IWS och Svetskontrollant

När du söker till den här utbildningen tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagning.

Kvalificerade svetsares yrkesroll samt projektledning 25 Yhp

Oförstörande provning 50 Yhp

Svetsmetoder och svetsutrustning 25 Yhp
Svetsmetallurgi och materiallära inom svetsning 25 Yhp
Svetskonstruktion 15 Yhp
Svetsarbete inom produktion & kvalitetssäkring 35 Yhp
LIA 1 25 Yhp

LIA 2 25 Yhp

Examensarbete 15 Yhp


Kontakta oss