Sverige behöver ett förnyat VA-nät samtidigt som ny infrastruktur och nybyggnationer ökar efterfrågan på välutbildade VA-projektörer.


Utbildningen ger dig kompetensen att beräkna, projektera och dimensionera både större och mindre VA-anläggningar samt att göra underhållsplanering.


Efter avslutad utbildning kan du bland annat jobba som VA-projektör, VA-konsult, samt ritningstekniker i CAD-miljö.

Behovet av uppdaterad kompetens inom vatten och avlopp är stort. Den här utbildningen har tagits fram i nära samarbete med branschen för att möta framtidens behov. I utbildningens ledningsgrupp ingår bland annat Värnamo kommun¸ Jönköpings kommun, Vaggeryds kommun, Ulricehamns kommun och SWECO.

Utbildningen förbereder dig för en roll där du kan projektleda arbeten med VA-anläggningar. Du får bland annat lära dig hur du vid projektering ska hantera geoteknik, geohydrologi, mark/vägteknik och mätteknik. Du får också öva på att utföra dimensionering efter Svenskt vattens riktlinjer samt att tolka förfrågningsunderlag för ett VA-anläggningsprojekt. Fokus finns också på yrkesrollen som projektledare och individens och gruppens påverkan på arbetsmiljön.


Under utbildningen får du också kunskap om avtalsrätt, entreprenadjuridik och regelverket för VA-installationer. Du lär dig metoder för underhållsplanering av VA-nät och får kunskap om säkerhetsföreskrifter och svenska standard samt AF-system.


Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och målet är att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför består 25 procent av utbildningen av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan i Jönköping.


Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 200 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Behörighet: Grundläggande behörighet samt
- Bygg och anläggning 1, 200 poäng med lägst betyg E/3/G
eller
- Entreprenadteknik, 100 poäng med lägst betyg E/3/G
eller
- Byggnadsverk, 100 poäng med lägst betyg E/3/G
eller motsvarande kunskaper
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning VA-projektör.

Vår 2022

Omfattning: 200 yhp
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Våren 2022
Anmälningskod: HJ-YT053

Höst 2022

Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:

 

 • 1. Formell behörighet - grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet
 • 2. Motsvarandebedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla¸ se ovan under rubrik Behörighet
 • 3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav
 • 4. Individuell bedömning - av egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.
 •  

Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens, punkt 3 och 4. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under Antagning.

Kursöversikt

 • VA-projektörens yrkesroll samt projektledning
 • VA-projektering
 • Dimensionering av VA system
 • LIA
 • Anläggningsteknik och utförandemetoder
 • Kvalitetsteknik och Arbetsmiljö
 • VA-juridik samt entreprenadjuridik
 • Examensarbete

Kontakta oss