Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: 2021-09-15 - 2021-10-15
Ort: Jönköping

Utbildningen vänder sig till dig som har en gymnasieexamen eller arbetslivserfarenhet från bygg- och anläggning eller entreprenad. Utbildningen ger dig kompetensen att beräkna, projektera och dimensionera både större och mindre VA-anläggningar samt att göra underhållsplanering. Du kommer att jobba med att ta fram modeller, ritningar och tekniska beskrivningar för de olika projekten och du lär dig också att projektleda samt att kvalitets- och miljösäkra anläggningarna. Utbildningen har erfarna föreläsare från branschen och föreläsningarna varvas med praktiska övningar.

Utbildningen har skräddarsytts i samarbete med branschen för att möte företagens behov. I utbildningens ledningsgrupp ingår bland annat Värnamo Energi AB och WSP. Under utbildningen får du praktisera ute på ett företag och eventuellt kommer vi också att kunna erbjuda ett traineesystem. Efter avslutad utbildning kan du jobba som VA-projektör, CAD-samordnare, Ledningssamordnare, Arbetsledare inom mark och anläggning eller som teknikkonsult.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. 25 procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) och ett examensarbete ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar från branschprofiler.

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagning .


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Efter avslutad utbildning har du kompetensen att söka en tjänst som VA-projektör, CAD-samordnare, Ledningssamordnare, Arbetsledare inom mark och anläggning eller som teknikkonsult.

Utbildningen omfattar även praktiska moment i form av praktik ute på ett företag (LIA, Lärande i arbete).

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 200 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Behörighet: Grundläggande behörighet samt
- Bygg och anläggning 1, 200 poäng med lägst betyg E/3/G
eller
- Entreprenadteknik, 100 poäng med lägst betyg E/3/G
eller
- Byggnadsverk, 100 poäng med lägst betyg E/3/G
eller motsvarande kunskaper
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning VA-projektör.

Vår 2022

Omfattning: 200 yhp
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Våren 2022
Anmälningskod: HJ-YT053

Höst 2022

VA-projektörens yrkesroll samt projektledning 25 Yhp
VA-projektering 25 Yhp
Dimensionering av VA system 25 Yhp
LIA 25 Yhp
Anläggningsteknik och utförandemetoder 25 Yhp
Kvalitetsteknik och Arbetsmiljö 25 Yhp
VA-juridik samt entreprenadjuridik 25 Yhp
Examensarbete 25 Yhp

Kontakta oss