För dig som är yrkesverksam och vill utvecklas inom ditt yrke finns möjligheten att gå en kortare Yh-utbildning! Du studerar på deltid och utbildningen kan kombineras med fortsatt arbete.

Korta Yh-utbildningar riktade mot yrkesverksamma

Antagningsprocessen

Antagningen till korta Yh-utbildningar kan skilja sig från ordinarie antagning, eftersom utbildningarna kan börja vid andra tillfällen än ordinarie terminstarter.

För mer information, se respektive programsida och antagningssidan.

Kontaktuppgifter Antagning

E-post: YHantagning@ju.se

JTH:s övriga utbildningar för yrkesverksamma

JTH har också ett antal högskolekurser för yrkesverksamma: Yrkesverksam