event Kursstart: 30 september - 8 december
place Ort: distans Värnamo
clear_all Nivå: YH-Utbildning
access_time Längd: 25 yhp motsvarar 5 veckors heltidsstudier, studietakt 50% av heltid
rotate_right Ansökningstid: 31 maj till 26 september 2024

Arbetar du idag med 3D-modellering och CAD och vill utvecklas inom yrket? Nyfiken på 3D-printing? Söker du en kort utbildning som går kombinera med arbete?

 

Utbildningen Design för additiv tillverkning är något för dig som vill bygga på dina kunskaper om design och konstruktion för 3D-printing. En utbildning som ges via distans och som är framtagen specifikt för att du ska kunna arbeta samtidigt.

 

Utbildningen syftar till bygga kompetens för att konstruera och utföra redesign för kvalitativ och hållbar 3D-printing, i det ingår även att kunna välja printteknik och välja material för 3D-printing.


Utbildningen är framtagen tillsammans med representanter från arbetslivet som är engagerade i ledningsgruppen för utbildningen 3D-printtekniker eller i branschföreningen SVEAT, Svensk additiv tillverkning.

 

Företag engagerade i utbildnings framtagande är bland annat:
Add North 3D AB, Bondtech AB, Volvo Cars, Prototal AB, PLM Group Sverige AB, Thule Sweden AB

 

"Mycket viktig kompetens som denna kursen ger. En av nutidens största hinder inom 3D-Printing är just bristen på kompetens inom design för additiv tillverkning."
Henrik Lundell från Prototal AB som är Skandinaviens största servicebyrå inom additiv tillverkning.

Jönköping University, Tekniska Högskolan, som är utbildningens huvudman, har i nära samarbete med företagen i branschen tagit fram utbildningens innehåll så att den direkt svarar mot de kompetensbehov som rör konstruktion och redesign för kvalitativ och hållbar 3D-printing.

 

Utbildningens upplägg bygger på ett beprövat flexibelt distanskoncept för yrkeshögskoleutbildningar för att utbildningen ska gå att kombinera med arbete.

Utbilningen är indelad i tre moduler:

 • Konstruktion och processval
  Behandlar materiallära om plaster, olika tillverkningsmetoder för 3DP, konstruktion- och designprinciper samt ett seminarium.
 • Beredning och utskrift
  Behandlar digitala förberedelser, programvaror och laborationer.
 • Kvalitet ooch efterberarbetning
  Behandlar kvalitet för 3DP, efterberarbetningsmetoder samt en avslutande konstruktionsuppgift.

Utbildningen bedrivs på svenska men studiematerial på engelska förekommer. I utbildningen tränas de studerande arbetsrelaterade engelska begrepp.

 

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel.


Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Campus Värnamo, Värnamo kommun.


Utbildningen ges vid: Tekniska Högskolan
style Utbildningstyp: YH-Utbildning
verified_user Behörighet: Grundläggande behörighet
samt
yrkeserfarenhet motsvarande minst ett års heltidsarbete inom design och/eller konstruktion eller
motsvarande kunskaper.
vpn_key Anmälningskod: Y1818
local_library Studieform: distans med fysiska träffar
place Ort: Värnamo
rotate_right Studietakt: halvfart, 50% av heltid
clear_all Nivå: YH-Utbildning
data_usage Omfattning: 25 yhp

Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:


 • 1. Formell behörighet - grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet
 • 2. Motsvarandebedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla¸ se ovan under rubrik Behörighet
 • 3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav
 • 4. Individuell bedömning - av egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.


Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens, punkt 3 och 4. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under Antagning.

Kursen syftar till att ge den studerande färdighet att konstruera och utföra redesign för 3D-printing/additiv tillverkning. Kursen ger även kunskaper om 3d-printprocessen, olika 3D-printtekniker och additiv tillverknings möjligheter och begränsningar. Den studerande ska efter kursen ha kunskap om de vanligast förekommande polymera 3D-printmaterialen och deras egenskaper samt faktorer som påverkar produktionens hållbarhet och klimatpåverkan.

 

Innehåll

• 3D-printingtekniker, deras processer och användningsområden
• Additiv tillverkning - möjligheter och begränsningar
• Förbereda, bereda och utföra 3D-printing i polymera material
• Immaterialrätt
• Materialkunskap och hållbarhet för 3D-printing
• Omvärldsbevakning
• Optimering, redesign och konstruktion för 3D-printing
• Programvaror och verktyg

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss