Vårdadministration, Yh-utbildning

Som vårdadministratör har du en viktig roll. Du är ofta den första personen som patienterna möter, och du underlättar deras möte med vården. Du hjälper dina kollegor med bland annat dokumentation och informationshantering, och du kan också vara med och bidra till förbättring och utveckling av verksamheten.

Programmet ges vid Jönköping International Business School

Omfattning: 400 Yh-poäng (2 år)
Studietakt: Helfart
Studieort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: HT 2019
Sista anmälan: 2019-04-15

Många organisationer har fått eller är på väg att få nya rutiner i kommunikationen mellan primärvård och sjukhusvård, mellan vården och myndigheterna och mellan vårdenheter och apotek. Då behövs administrativt stöd kring kartläggning, inrapportering, bearbetning och sammanställning. Det sker också stora förändringar just nu i samband med hantering av journaler, diagnoser, IT-stöd med mera. Där kommer vårdadministratören in.

Andra arbetsuppgifter kan vara statistikbearbetning, informationsfrågor och konferensverksamhet. Även olika former av specialuppgifter inom IT, statistik, information med mera förekommer.

För att klara de här uppgifterna på ett bra sätt behöver du som person vara systematisk, analytisk och utvecklingsinriktad. Andra bra egenskaper är ordningssinne, social kompetens och multikulturell förståelse.

Liknande yrken är till exempel medicinska sekreterare eller läkarsekreterare. Om du har erfarenhet av ledarskap kan du arbeta som administrativ enhetschef eller klinikassistent. Utbildningen kan också leda till anställning inom andra liknande områden.

Studierna

Studierna är campusbaserade och genomförs vid Jönköping International Business School, Jönköping University.

Utbildningens mål är att ge dig grundläggande kunskaper och färdigheter i medicinsk dokumentation, informationsteknik och kvalitets- och utvecklingsarbete. Du får också en ökad medvetenhet om normer, värderingar och attityder i synen på individ, grupp och samhälle.

De teoretiska studierna varvas med fyra LIA-perioder (lärande i arbete) på vårdcentraler eller sjukhus inom Jönköpings län. Om du vill ha LIA-plats på en annan ort går det ofta att ordna, i mån av tillgång.

Utbildningen sker i samverkan med Region Jönköpings län och Hälsohögskolan vid Jönköping University.

Ansökan

Ansökningsformulär och mer information om hur du ansöker hittar du här under ansökningsperioden. Var noga med att läsa den information som finns kring anmälan och antagning.

Det är väldigt viktigt att bifoga allt som man har gjort efter grundskolan till sin ansökan (till exempel tjänstgöringsintyg). Om man inte är behörig så kan andra meriter vara en hjälp i bedömningen. Eftersom detta är en Yrkeshögskoleutbildning, inte en högskoleutbildning, går det inte att hänvisa till någon databas med betyg eller att söka via antagning.se.

Urval

Vid fler sökande än antal platser på utbildningen görs ett urval och detta baseras främst på kunskaper i svenska och engelska språket och på MS Office kunskaper. Därför kallas sökande till skolan för att göra tester inom dessa tre områden. Om flera sökande har samma testresultat avgör betyg och arbetslivserfarenheter rangordningen. I samband med testerna genomförs också en informationsträff där det finns möjligheter att få svar på frågor kring utbildningen och yrket.

Inför din studiestart

Till dig som fått besked om att du erhållit en plats på vårdadministratörsprogrammet hösten 2019 - Upprop den 26 augusti 2019 kl. 09:00 i sal B4050 på Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Kontaktuppgifter under sommaren – Ewa Beiving, tfn 036-10 17 70. Välkommen!

Omfattning: 400 YH-poäng (2 år)
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Kursspråk: Svenska
Programstart: HT 2019
Behörighet: Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper.
Urval: Tester i svenska, engelska och IT.
Sista anmälan: 2019-04-15
Examen: Yrkeshögskoleexamen i Vårdadministration

Micael Edblom

Sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län.

- Vårdadministratören har en viktig roll. Hon eller han ska med sin specialistkompetens serva sjukvården inom det administrativa området, men också medverka i utvecklingsarbetet för att få funktioner och processer att fungera på bästa sätt.

- Den vårdadministrativa utbildningen i Jönköping ger inblick i den bredd som finns inom vårdadministratörens jobb. Det finns en bra kombination av erfarenhet när det gäller att ordna utbildning, handledning och praktik, och samtidigt en framförhållning för att anpassa utbildningen till hur yrket utvecklas. Jag tror att vården allt mer ser behovet av kompetenta vårdadministratörer, eftersom det ställs allt större krav på informationshantering, samt registrering och uppföljning via olika kvalitetsregister.

Tanja Andersson

Administratör företagsekonomi och projektkoordinator på Jönköping University. Tidigare student.

- Många ser mig som spindeln i nätet i organisationen. Administrativt fungerar jag som ett stöd till bland andra ämnesansvarig, studierektor och programdirektören för våra magisterprogram.

- Jag har väldigt varierande arbetsuppgifter där jag planerar disputationer, konferenser, seminarier och workshops. Koordinerar vår interna- och externa kommunikation – inom detta är vår webbsida ett av områdena som jag ansvarar för. I min roll ingår en del marknadsföring där jag till exempel kan vara med och arbeta fram texter och layout till nya broschyrer.

- Det jag gillar mest med mitt jobb är den ständiga variationen i mitt dagliga arbete och den internationella miljön. Vi har personal, studenter och besökare från hela världen och den sociala delen som man får här är oslagbar.

- Mitt råd till er som läser vårdadministration är att få ut så mycket som möjligt av era praktikperioder och, om möjligt, välja den sista praktiken utanför landstinget. På det viset får ni med er erfarenhet från en annan sektor som kan generera i en jobbmöjlighet utanför vården - det är jag ett tydligt exempel på.

Alem Muharemovic

Vårdadministratör, Läkarhuset, Jönköping. Tidigare student.

- Mina arbetsuppgifter består till största delen av journalföring, receptionsarbete och andra administrativa uppgifter, men vi som jobbar som vårdadministratörer har också olika ansvarsområden som till exempel statistik, katastrofplan, IT-kontaktpersoner med mera.

- Jag känner att det finns möjligheter att utvecklas på min arbetsplats, eftersom vår chef satsar på oss vårdadministratörer och ofta ger oss möjligheter att ta på oss nya uppdrag. Det handlar mycket om hur mycket man själv vill utvecklas och vad man vill uppnå. Mitt bästa tips för den som läser Vårdadministration är att man ska ta för sig under praktikperioderna, där skapar man kontakter.

Millan Sarian Sjökvist

Vårdadministratör/IT-kontaktperson. Onkologkliniken Jönköping.
Tidigare student.

- Vi vårdadministratörer på onkologkliniken har ett brett arbetsområde med bland annat journalföring, receptionsarbete, arbete med kvalitetsregister, IT-kontakt med mera. Den administrativa delen har en mycket central roll i hur vården av cancersjuka förs framåt - där den, parallellt med den medicinska och kliniska delen, spelar en mycket stor roll.

- Det som gör onkologkliniken speciellt är att läkare, sjuksköterskor och vårdadministratörer arbetar mycket i team, vilket i sin tur bidrar till delaktighet och samhörighet. Mitt arbete som IT-kontakt innebär att jag ordnar med inloggningsuppgifter och behörigeter, samt att jag ofta får lösa IT-problem på plats.

- Det finns många olika inriktningar att välja på som vårdadministratör, det gäller bara att hitta något som just du trivs med, utvecklingsmöjligheterna är nästintill oändliga.

Programansvarig
Ewa Beiving
036 - 10 17 70
ewa.beiving@ju.se

Antagningsfrågor
yhantagning@ju.se

Texten granskad / uppdaterad 2019-02-12

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2010-10-21
*
*
*
*
*


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information