Vårdadministration, Yh-utbildning

Som vårdadministratör har du en viktig roll. Du är ofta den första personen som patienterna möter, och du underlättar deras möte med vården. Du hjälper dina kollegor med bland annat dokumentation och informationshantering, och du kan också vara med och bidra till förbättring och utveckling av verksamheten.

Programmet ges vid Jönköping International Business School

Omfattning: 400 Yh-poäng (2 år)
Studietakt: Helfart
Studieort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: HT 2017
Sista anmälan: 2017-04-15

Många organisationer har fått eller är på väg att få nya rutiner i kommunikationen mellan primärvård och sjukhusvård, mellan vården och myndigheterna och mellan vårdenheter och apotek. Då behövs administrativt stöd kring kartläggning, inrapportering, bearbetning och sammanställning. Det sker också stora förändringar just nu i samband med hantering av journaler, diagnoser, IT-stöd med mera. Där kommer vårdadministratören in.

Andra arbetsuppgifter kan vara statistikbearbetning, informationsfrågor och konferensverksamhet. Även olika former av specialuppgifter inom IT, statistik, information med mera förekommer.

För att klara de här uppgifterna på ett bra sätt behöver du som person vara systematisk, analytisk och utvecklingsinriktad. Andra bra egenskaper är ordningssinne, social kompetens och multikulturell förståelse.

Liknande yrken är till exempel medicinska sekreterare eller läkarsekreterare. Om du har erfarenhet av ledarskap kan du arbeta som administrativ enhetschef eller klinikassistent. Utbildningen kan också leda till anställning inom andra liknande områden.

Studierna

Studierna är campusbaserade och genomförs vid Jönköping International Business School, Jönköping University.

Utbildningens mål är att ge dig grundläggande kunskaper och färdigheter i medicinsk dokumentation, informationsteknik och kvalitets- och utvecklingsarbete. Du får också en ökad medvetenhet om normer, värderingar och attityder i synen på individ, grupp och samhälle.

De teoretiska studierna varvas med fyra LIA-perioder (lärande i arbete) på vårdcentraler eller sjukhus inom Jönköpings län. Om du vill ha LIA-plats på en annan ort går det ofta att ordna, i mån av tillgång.

Utbildningen sker i samverkan med Region Jönköpings län och Hälsohögskolan vid Jönköping University.

Ansökan

Ansökningsformulär och mer information om hur du ansöker hittar du här under ansökningsperioden. Var noga med att läsa den information som finns kring anmälan och antagning.

Det är väldigt viktigt att bifoga allt som man har gjort efter grundskolan till sin ansökan (till exempel tjänstgöringsintyg). Om man inte är behörig så kan andra meriter vara en hjälp i bedömningen. Eftersom detta är en Yrkeshögskoleutbildning, inte en högskoleutbildning, går det inte att hänvisa till någon databas med betyg eller att söka via antagning.se.

Urval

Vid fler sökande än antal platser på utbildningen görs ett urval och detta baseras främst på kunskaper i svenska språket och på MS Office kunskaper. Därför kallas sökande till skolan för att göra tester inom dessa två områden. Om flera sökande har samma testresultat avgör betyg och arbetslivserfarenheter rangordningen. I samband med testerna genomförs också en informationsträff där det finns möjligheter att få svar på frågor kring utbildningen och yrket.

Omfattning: 400 YH-poäng (2 år)
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Kursspråk: Svenska
Programstart: HT 2017
Behörighet:
Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper samt Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5 med betyget godkänt/E. Dispens från kraven på särskild behörighet kan medges från tvåårig linje på gymnasieskolan med lägst betyget 3.
Sista anmälan: 2017-04-15
Examen:
Kvalificerad yrkeshögskoleexamen i Vårdadministration

Nida Kurut

Studerande på Vårdadministration

- Det bästa med utbildningen är att det man lär sig i kurserna är också det man stöter på senare, under LIA-perioderna och i arbetslivet. Man får teori varvat med praktik, och utbildningen går hand i hand med den framtida yrkesrollen som vårdadministratör.
Läs mer om Nida

Micael Edblom

Verksamhetschef, Överläkare, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov

- Vårdadministratören har en viktig roll. Hon eller han ska med sin specialistkompetens serva sjukvården inom det administrativa området, men också medverka i utvecklingsarbetet för att få funktioner och processer att fungera på bästa sätt.

- Den vårdadministrativa utbildningen i Jönköping ger inblick i den bredd som finns inom vårdadministratörens jobb. Det finns en bra kombination av erfarenhet när det gäller att ordna utbildning, handledning och LIA, och samtidigt en framförhållning för att anpassa utbildningen till hur yrket utvecklas. 
Jag tror att vården allt mer ser behovet av kompetenta vårdadministratörer, eftersom det ställs allt större krav på informationshantering, samt registrering och uppföljning via olika kvalitetsregister.

Alem Muharemovic

Vårdadministratör akutkliniken, Länssjukhuset Ryhov. Utexaminerad från Vårdadministration, Jönköping International Business School, Jönköping University.

-Jag känner att det finns möjligheter att utvecklas på min arbetsplats, eftersom vår chef satsar på oss vårdadministratörer och ofta ger oss möjligheter att ta på oss nya uppdrag.
Läs vidare om Alem

Daniela Mihailescu
036 - 10 17 82
daniela.mihailescu@ju.se

Ewa Beiving
036 - 10 17 70
ewa.beiving@ju.se

Antagningsfrågor
Carina Lönn
036 - 10 10 59
carina.lonn@ju.se

Texten granskad / uppdaterad 2016-11-17

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2010-10-21
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information