Produktutveckling och design

180 hp | 3 år | Programstart: HT 2016 | Examen: Högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik, inriktning Produktutveckling och design. Teknologie kandidatexamen med huvudområdet Maskinteknik, inriktning Produktutveckling och design.
Till ansökan (öppnar 15 mars)

Att utveckla produkter som möter kundernas önskemål och förväntningar är en nödvändighet för att nå framgång på marknaden. För att lyckas behövs både kreativitet, expertis och ett metodiskt tillvägagångssätt där man tar stor hänsyn till marknadens krav, produktens funktion, form och användbarhet samt produktionsteknik och kostnad.

Inom näringslivet är produktutveckling en av de absolut viktigaste verksamheterna. Produktutveckling är ett brett område och du får både teoretisk och praktisk kunskap om produktutvecklingsprocessens alla delar från idé och råvara till återvunnen produkt. Du kommer också att lära dig olika design-, konstruktions- eller produktionsmetoder samt att få praktisk erfarenhet av dessa genom produktutvecklingsprojekt och projektkurser med företagskontakt. Eftersom hänsyn också tas till produktens hela livscykel kommer du att lära dig produktutveckling med ett utpräglat helhetstänkande.

Grundtanken är att du ska få en bred ingenjörsutbildning och bli insatt i hela produktutvecklingsprocessen samt få viss fördjupning inom tre delområden med stor betydelse för modern produktutveckling – Industridesign, Konstruktion med datorstöd samt Material och tillverkning.

Studera utomlands

Du har möjlighet att läsa en termin på något av våra partneruniversitet. Genom detta skaffar du dig internationella kontakter, erfarenheter och meriter som värderas högt av framtida arbetsgivare.

Praktik genom Näringslivsförlagd kurs

Du får direktkontakt med ett företag i branschen genom Näringslivsförlagd kurs (NFK). Under NFK har du mellan sju veckors praktik ute på företaget. Branschen medverkar även genom bland annat gästföreläsningar och arbetsmarknadsdagar.

Efter utbildningen

Efter studierna kan du arbeta som innovativ produktutvecklare, idéskapare och konstruktör eller vara delaktig i projektledning. Inom näringslivet är det stor efterfrågan på ingenjörer med helhetstänk vilka kan arbeta som produktutvecklare med kunnande inom industridesign, konstruktion eller tillverkning. Din arbetsgivare hittar du oftast bland tillverkande företag eller inom konsultbranschen. Arbeten inom produktions- och kvalitetsutveckling eller inom marknadsföring och försäljning är inte heller ovanliga.

Master

Efter högskoleingenjörs-/teknologie kandidatexamen kan du läsa vidare till en master-/magisterexamen, till exempel:

Samarbete Husqvarna Group och studenter:
Utveckling av nästa generations batteritrimrar.

Tekniska Högskolan har som målsättning att öka de praktiska inslagen i utbildningarna i nära samarbete med näringslivet. 40 studenter på Maskinteknik, indelade i åtta olika grupper, håller nu under höstterminen 2015 att arbeta fram förslag på nästa generations batteritrimrar i kursen Produktutveckling 12 hp. Uppdraget kommer från Husqvarna Groups produktutvecklingsavdelning som vill stärka samarbetet med Tekniska Högskolan. Kursen bygger på att studenterna ska få ett helhetsperspektiv hur produktutvecklingsarbetet hänger ihop vad gäller design, konstruktion, tillverkning, ekonomi, kvalitet och miljö. Under kursens gång filmas fyra delmoment, innan den slutliga presentationen sker i mitten av december 2015. Följ studenternas arbete och framsteg här på webben. 

Mer information om projektet, se pressmeddelande.

Film 1: Ny design på batteritrimmers utifrån testning/utvärdering.

Film 2: Rapportering av projektet inför styrgruppen på Husqvarna.

Film 3: Temaveckor.

Film 4: Gästföreläsningar.

Film 5

Film 6

Läs merLäs mindre

Här skapas framtidens produkter

Han passade på att resa utomlands två gånger under studietiden – en gång till Kanada och en gång till Mexiko. Kanske var det utlands-vistelserna som gjorde att Sverige kändes lite för litet. Nu bor han i Österrike och jobbar som industridesigner på Red Bulls huvudkontor strax utanför Salzburg. – Det ...
Läs hela intervjun

Fakta

Programmet ges vid Tekniska högskolan

Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campusbaserad
Antal platser: 60
Programstart: HT 2016
Sista anmälan: 2016-04-15
Anmälningskod: HJ-52176
Behörighet:
Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.
Urval:
65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Examen:
Högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik, inriktning Produktutveckling och design. Teknologie kandidatexamen med huvudområdet Maskinteknik, inriktning Produktutveckling och design.

Visa antagningsstatistik
Våra partneruniversitet

Kurser inom programmet

År 1

Datorstödd konstruktion 6 hp
Ellära och mätteknik 6 hp
Envariabelanalys 6 hp
Flervariabelanals 6 hp
Industriell design 1 6 hp
Introduktion till produktframtagning 9 hp
Linjär algebra och funktionslära 9 hp
Materialteknik 6 hp
Mekanik 1 6 hp

År 2

Hållfasthetslära 6 hp
Industriell design 2 9 hp
Konstruktionselement 6 hp
Mekanik 2 6 hp
Näringslivsförlagd kurs (NFK) 12 hp
Hållbar produktutveckling 6 hp
Tillverkningsteknik 9 hp
Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation 6 hp

År 3

Examensarbete 15 hp
Komponentgjutning 6 hp
Marknad, ekonomi och kommunikation 9 hp
Produktutformning och materialval 6 hp
Produktutveckling 12 hp
Tillämpad FEM med dimensionering 6 hp
Valbara poäng 6hp
(Konstruktion och beredning i parametrisk CAD; Ytmodellering; Matematisk statistik, Kvalitetsteknik)

Om du har frågor, hör av dig till oss på studera@ju.se

Vi skickar gärna vår programkatalog till dig. Beställ katalogen här.

Du kan även kontakta vår studievägledning, deras kontaktuppgifter hittar du här.

Programansvarig:

  • Tekniklektor
  • Tekniska Högskolan i Jönköping AB
  • +46 36-10 1749

Texten granskad / uppdaterad 2016-08-19

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2014-03-13