Nivå: Avancerad nivå
Ansökningstid: 2023-03-15 - 2023-04-17
Programstart: Höst 2023
Ort: Jönköping
Examen: Teknologie Masterexamen med huvudområdet Produktutveckling, inriktning Product Design, 120 hp

Översikt

Det här programmet passar dig som vill utveckla nya produkter och förbättra befintliga. Programmet tar ett helhetsgrepp kring produktförverkligande som inkluderar alla livscykelaspekter från design och tillverkning till användning och slutligen återtillverkning, återanvändning eller återvinning.

Som student får du vara kreativa och utveckla nya produktidéer och koncept. Du får visualisera dem och testa deras funktioner genom att använda både virtuella modeller och fysiska prototyper. Programmet lyfter fram vikten av framgångsrik tillverkning där integrationen mellan design och tillverkning spelar en viktig roll.


Product Design har två inriktningar; design och product life-cycle management (PLM). Du behöver välja en av de två inriktningarna.

  • I den första inriktningen står konsumentupplevelsen, produktens estetik samt produkt- och användarinteraktion i fokus.
  • Den andra inriktningen tar upp utvecklingen mot mer individualiserade produkter, för att bättre möta varje kunds specifika behov. Detta omfattar förberedelser för individanpassade produkter och automatisering av repetitiva uppgifter genom att använda mjukvara och PLM.

 

Integrationen av produkterna, deras tillverkning tillsammans med hållbarhet är viktiga delar i programmet. De två inriktningarna bildar en perfekt kombination i produktförverkligande, vilket ger studenterna stora möjligheter till karriärer som produktutvecklare.

Många kurser innehåller industricase från företag i samarbete med avdelningen för industriell produktutveckling, produktion och design. För att ytterligare stärka kopplingen till industrin finns en industripraktikkurs för designspåret som innehåller praktiskt arbete inom industrin.

Efter examen kommer du att kunna ha ledande roller i utvecklingen av nya eller förbättrade produkter, med hänsyn till kundernas behov och önskemål. De kommer att kunna analysera produktförslag och specificera hur de ska tillverkas och göra bedömningar av förväntad hållbarhet under de föreslagna produkternas livscykel.

 

Utexaminerade från programmet kommer också att kunna ta sig an uppgiften att förbättra produktutvecklingsprocessen i företag och föreslå hur man kan förbättra kunskapsåteranvändningen och effektivisera produktutvecklingen. Utöver de kreativa aspekterna av programmet tränas även ingenjörsanalyser som innefattar till exempel strukturanalys och optimering.

 

Studenter som har tagit examen från Product Design kommer att vara attraktiva på arbetsmarknaden genom att de får insikter i både de kreativa och analytiska sidorna av produktutveckling. Programmet är också förberedande för en roll som doktorand vid universitet och institut. Efter examen kommer du att kunna ha ledande roller i utvecklingen av nya eller förbättrade produkter, med hänsyn till kundernas behov och önskemål. De kommer att kunna analysera produktförslag och specificera hur de ska tillverkas och göra bedömningar av förväntad hållbarhet under de föreslagna produkternas livscykel.

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 120 hp
Nivå: Avancerad nivå
Språk: Undervisningen bedrivs på engelska
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2023
Urval: Grupp 1: Examen om minst 180 hp. Rangordning sker efter betyg. Grupp 2: 150-179 hp. Rangordning sker efter antal avklarade poäng.
Behörighet: Examen om minst 180 hp med lägst 90 hp i huvudområdet maskinteknik eller byggnadsteknik (med relevanta kurser inom konstruktion) eller motsvarande. Dessutom krävs 15 hp i matematik, 7.5 hp inom CAD, 15 hp examensarbete samt kunskaper i Engelska 6 eller motsvarande.
Anmälningskod: HJ-MS186
Examen: Teknologie Masterexamen med huvudområdet Produktutveckling, inriktning Product Design

Obs! Preliminär kurslista.

 

År 1

Period 1

Integrerad produktframtagning, 7,5 hp

Designfilosofi och praktik *, 7.5 hp

Tillämpad konstruktionsteknik ****, 7.5 hp


Period 2

Avancerad CAD, 7.5 hp

Integrerad produkt och produktionsutveckling, 7.5 hp


Period 3

Designmetodik i industriell design projekt *, 7.5 hp

Produktionsberedning och industrialisering ****, 7.5 hp

Produkt- och produktionsplattformar **, 7.5 hp

Sensorik, perception, människa maskin interaktion *, 7.5 hp


Period 4

Konstruktionsmaterial, 7.5 hp

Realisering av industriell design projekt *, 7.5 hp

Digitalisering och automation i produktframtagning ***, 7.5 hp


År 2

Period 1+2

Projektkurs, 15 hp


Period 1

Forskningsmetodik i produktframtagning, 15 hp


Period 2

Enterprise course in Product Design , 7.5 hp

Interkulturella utmaningar i ingenjörsarbete ****, 7.5 hp

Multidisciplinär optimering *****, 7.5 hp


Period 3+4

Examensarbete i Produktutveckling, 30 hp


* Kurser för Designinriktning

** Kurser för PLM-inriktning

*** Valbara kurser, Multivariable Calculus villkorligt obligatoriska för PLM-spåret

**** Valbara kurser för PLM-inriktningen, tas med mastersprogrammet Materials and Manufacturing

***** Valbara kurser för Designinriktningen. Matematikkurs är obligatorisk för dig som inte har 22,5 hp matte

Studentprojekt

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Universitetslektor
  • Tekniska Högskolan