Kalendarium

Events in English
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

September

Klimatveckan

20 september - 28 september

-

<p>Klimatveckan arrangeras av&nbsp;<a href="http://klimatradet.se/">Klimatr&aring;det f&ouml;r J&ouml;nk&ouml;pings l&auml;n</a>. Syftet med Klimatveckan &auml;r bland annat att&nbsp;sprida kunskap, inspirera samt skapa och lyfta fram m&ouml;jligheter kring klimatfr&aring;gor.&nbsp;Under Klimatveckan f&aring;r du&nbsp;m&aring;nga konkreta&nbsp;tips p&aring; vad du kan g&ouml;ra f&ouml;r att leva, bo och verka klimatsmart.</p><p>J&ouml;nk&ouml;ping University bidrar till inneh&aring;llet i Klimatveckan, bland annat genom f&ouml;rel&auml;sningar. Se separata poster i kalendariet.&nbsp;</p><p>L&auml;s mer om Klimatveckan&nbsp;<a href="http://klimatveckan.klimatradet.se/">h&auml;r</a>.&nbsp;</p>
20 september - 28 september
00:00

Plats

-


Direktlänk

Klimatveckan

Klimatveckan arrangeras av Klimatrådet för Jönköpings län. Syftet med Klimatveckan är bland annat att sprida kunskap, inspirera samt skapa och lyfta fram möjligheter kring klimatfrågor. Under Klimatveckan får du många konkreta tips på vad du kan göra för att leva, bo och verka klimatsmart.

Jönköping University bidrar till innehållet i Klimatveckan, bland annat genom föreläsningar. Se separata poster i kalendariet. 

Läs mer om Klimatveckan här


Arrangör: Extern arrangör

Nätverk och kontakter (25/9)

25 september

12:00 - 13:00

Hb116

<p>Hur du skapar och anv&auml;nder n&auml;tverk och kontakter, samt hittar dolda jobb.</p><p>M&aring;ndag 25 september 12-13</p><p>Hb116 H&ouml;gskolan f&ouml;r l&auml;rande och kommunikation<em> </em></p><p><em>F&ouml;ranm&auml;lda bjuds p&aring; l&auml;ttare lunch! Anm&auml;l dig med ditt JU.login p&aring; <a href="http://www.ju.se/careercenter">www.ju.se/careercenter</a></em></p>
25 september
12:00 - 13:00

Plats

Hb116


Direktlänk

Nätverk och kontakter (25/9)

Hur du skapar och använder nätverk och kontakter, samt hittar dolda jobb.

Måndag 25 september 12-13

Hb116 Högskolan för lärande och kommunikation

Föranmälda bjuds på lättare lunch! Anmäl dig med ditt JU.login på www.ju.se/careercenter


Arrangör: Career Center

Framtid är sol!

25 september

13:00 - 16:00

JU-aulan

<p><strong>Ett seminarium om v&auml;ldens st&ouml;rsta energik&auml;lla.&nbsp;L&auml;r dig mer om solkraft och varf&ouml;r vi ska b&ouml;rja producera v&aring;r el fr&aring;n solen!</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Solkraft har g&aring;tt fr&aring;n att vara dyrt och op&aring;litligt till att bli den energik&auml;llan med h&ouml;gst utbyggnadstakt i v&auml;rlden. I l&auml;net &ouml;kar solelsutbyggnaden f&ouml;r varje &aring;r, men &auml;n s&aring; l&auml;nge st&aring;r&nbsp;solkraften endast f&ouml;r en br&aring;kdel av v&aring;rt elsystem. Men m&aring;l finns och &ouml;ver hela landet uppmuntras nu en utbyggnad av solel!</p><p>P&aring; detta seminarium f&aring;r du l&auml;ra dig mer om solkraftens f&ouml;rdelar och varf&ouml;r solkraft &auml;ven &auml;r ett vettigt alternativ f&ouml;r oss i norr. Du f&aring;r tr&auml;ffa ett sm&aring;l&auml;ndskt solelsf&ouml;retag,&nbsp;h&ouml;ra&nbsp;varf&ouml;r alla villor borde ha solceller&nbsp;och &auml;ven tr&auml;ffa&nbsp;ett f&ouml;retag som lagrar solel i uttj&auml;nta bilbatterier. Dessutom kommer JU Solar team och ber&auml;ttar om de sista f&ouml;rberedelserna inf&ouml;r deras &auml;ventyr &ndash; att korsa Australien med en bil som rullar p&aring; solel!</p><p>&nbsp;</p><p>Seminarier &auml;r uppdelat i tv&aring; delar&nbsp;-&nbsp;<strong>Vi bjuder p&aring; fika!</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Arrang&ouml;r:&nbsp;</strong>Klimatr&aring;det tillsammans med J&ouml;nk&ouml;ping University</p><p><strong>Anm&auml;l p&aring;:&nbsp;</strong>http://klimatveckan.klimatradet.se/framtiden-ar-sol/&nbsp;</p>
25 september
13:00 - 16:00

Plats

JU-aulan


Direktlänk

Framtid är sol!

Ett seminarium om väldens största energikälla. Lär dig mer om solkraft och varför vi ska börja producera vår el från solen!

 

Solkraft har gått från att vara dyrt och opålitligt till att bli den energikällan med högst utbyggnadstakt i världen. I länet ökar solelsutbyggnaden för varje år, men än så länge står solkraften endast för en bråkdel av vårt elsystem. Men mål finns och över hela landet uppmuntras nu en utbyggnad av solel!

På detta seminarium får du lära dig mer om solkraftens fördelar och varför solkraft även är ett vettigt alternativ för oss i norr. Du får träffa ett småländskt solelsföretag, höra varför alla villor borde ha solceller och även träffa ett företag som lagrar solel i uttjänta bilbatterier. Dessutom kommer JU Solar team och berättar om de sista förberedelserna inför deras äventyr – att korsa Australien med en bil som rullar på solel!

 

Seminarier är uppdelat i två delar - Vi bjuder på fika!

 

Arrangör: Klimatrådet tillsammans med Jönköping University

Anmäl på: http://klimatveckan.klimatradet.se/framtiden-ar-sol/ 


Arrangör: Jönköping University

CV-lunch (26/9)

26 september

12:00 - 13:00

Hb116

<p>En snabbgenomg&aring;ng kring hur man skriver de vanligaste ans&ouml;kningshandlingarna.</p><p>Tisdag 26 september 12-13</p><p>Hb116 H&ouml;gskolan f&ouml;r l&auml;rande och kommunikation<em> </em></p><p><em>F&ouml;ranm&auml;lda bjuds p&aring; l&auml;ttare lunch! Anm&auml;l dig med ditt JU.login p&aring; <a href="http://www.ju.se/careercenter">www.ju.se/careercenter</a></em></p>
26 september
12:00 - 13:00

Plats

Hb116


Direktlänk

CV-lunch (26/9)

En snabbgenomgång kring hur man skriver de vanligaste ansökningshandlingarna.

Tisdag 26 september 12-13

Hb116 Högskolan för lärande och kommunikation

Föranmälda bjuds på lättare lunch! Anmäl dig med ditt JU.login på www.ju.se/careercenter


Arrangör: Career Center

SWEDEN AND AUSTRALIA - WHY WE MATTER TO EACH OTHER

26 september

14:00 - 15:30

Kurt Johansson-aulan, Hälsohögskolan

<p>Den 26 september kommer Jonathan Kenna, Australiens ambassad&ouml;r i Sverige, till J&ouml;nk&ouml;ping University f&ouml;r att h&aring;lla ett seminarium om relationen mellan Sverige och Australien. Han kommer bland annat prata om handels- och investeringsrelationer mellan Sverige och Australien.&nbsp;</p><p><strong>Tid</strong>: Klockan 14.00-15.30<br /><strong>Plats</strong>: Kurt Johansson-aulan, H&auml;lsoh&ouml;gskolan</p><p>&nbsp;</p>
26 september
14:00 - 15:30

Plats

Kurt Johansson-aulan, Hälsohögskolan


Direktlänk

SWEDEN AND AUSTRALIA - WHY WE MATTER TO EACH OTHER

Den 26 september kommer Jonathan Kenna, Australiens ambassadör i Sverige, till Jönköping University för att hålla ett seminarium om relationen mellan Sverige och Australien. Han kommer bland annat prata om handels- och investeringsrelationer mellan Sverige och Australien. 

Tid: Klockan 14.00-15.30
Plats: Kurt Johansson-aulan, Hälsohögskolan

 


Arrangör: Jönköping University

Anställningsintervjuer (27/9)

27 september

12:00 - 13:00

Hb116

<p>&Ouml;verlevnadsguide f&ouml;r anst&auml;llningsintervjuer. Vanliga intervjufr&aring;gor och f&ouml;rberedelsetips.</p><p>Onsdag 27 september 12-13</p><p>Hb116 H&ouml;gskolan f&ouml;r l&auml;rande och kommunikation<em> </em></p><p><em>F&ouml;ranm&auml;lda bjuds p&aring; l&auml;ttare lunch! Anm&auml;l dig med ditt JU-login p&aring; <a href="http://www.ju.se/careercenter">www.ju.se/careercenter</a></em></p>
27 september
12:00 - 13:00

Plats

Hb116


Direktlänk

Anställningsintervjuer (27/9)

Överlevnadsguide för anställningsintervjuer. Vanliga intervjufrågor och förberedelsetips.

Onsdag 27 september 12-13

Hb116 Högskolan för lärande och kommunikation

Föranmälda bjuds på lättare lunch! Anmäl dig med ditt JU-login på www.ju.se/careercenter


Arrangör: Career Center

Kultur på Campus säsongsstart: Sveriges starkaste kvinna

27 september

12:00 - 12:30

Högskolebiblioteket

<p>Onsdagen den 27 september bes&ouml;ker Linnea Pettersson Kultur p&aring; Campus och ber&auml;ttar om vad som har kr&auml;vts f&ouml;r att bli tilldelad titeln Sveriges starkaste kvinna.</p><p>I augusti f&ouml;rra &aring;ret st&auml;llde Linnea upp i SM i styrket&auml;vlingen Strongwoman d&auml;r hon vann sex grenar av sju m&ouml;jliga och korades till Sveriges starkaste kvinna i sin viktklass. Linnea har sedan dess st&auml;llt upp i EM i London och VM i Ohio.</p><p>P&aring; Kultur p&aring; Campus ber&auml;ttar Linnea om sin tr&auml;ning, sin vardag och vad som kr&auml;vs f&ouml;r att bli Sveriges starkaste kvinna.</p><p>Varmt v&auml;lkomna till H&ouml;gskolebiblioteket onsdagen den 27 september kl 12, och h&ouml;r Linneas historia.</p>
27 september
12:00 - 12:30

Plats

Högskolebiblioteket


Direktlänk

Kultur på Campus säsongsstart: Sveriges starkaste kvinna

Onsdagen den 27 september besöker Linnea Pettersson Kultur på Campus och berättar om vad som har krävts för att bli tilldelad titeln Sveriges starkaste kvinna.

I augusti förra året ställde Linnea upp i SM i styrketävlingen Strongwoman där hon vann sex grenar av sju möjliga och korades till Sveriges starkaste kvinna i sin viktklass. Linnea har sedan dess ställt upp i EM i London och VM i Ohio.

På Kultur på Campus berättar Linnea om sin träning, sin vardag och vad som krävs för att bli Sveriges starkaste kvinna.

Varmt välkomna till Högskolebiblioteket onsdagen den 27 september kl 12, och hör Linneas historia.


Arrangör: Högskoleservice

Workshop - Learn the basics of LinkedIn (27/9)

27 september

16:00 - 17:15

E1028

<p><strong>Please note. Changed location. Lecture is held in E1028, School of Engineering</strong></p><p>Do you want to get started with LinkedIn? Do you want to know how recruiters work with Linkedin for recruiting? How to you build your network? Bring your computer for practical exercises. For beginners. Limited number of participants.</p><p>Wednesday September 27th 4-5.15 pm<br />&nbsp;</p><p><em>Sign up with your JU-login at <a href="http://www.ju.se/careercenter">www.ju.se/careercenter</a></em></p>
27 september
16:00 - 17:15

Plats

E1028


Direktlänk

Workshop - Learn the basics of LinkedIn (27/9)

Please note. Changed location. Lecture is held in E1028, School of Engineering

Do you want to get started with LinkedIn? Do you want to know how recruiters work with Linkedin for recruiting? How to you build your network? Bring your computer for practical exercises. For beginners. Limited number of participants.

Wednesday September 27th 4-5.15 pm
 

Sign up with your JU-login at www.ju.se/careercenter


Arrangör: Career Center

Research Seminar - Rachel Franklin

28 september

14:00 - 00:00

B4051

<p>Rachel Franklin, Associate professor, Brown University, will hold a research seminar entitled:</p><p><em>&ldquo;Going with the Flow? Spatial Focusing and the State-to-State Migration Behavior of College-Bound Students in the United States&rdquo;</em></p><p>Welcome!</p>
28 september
14:00 - 00:00

Plats

B4051


Direktlänk

Research Seminar - Rachel Franklin

Rachel Franklin, Associate professor, Brown University, will hold a research seminar entitled:

“Going with the Flow? Spatial Focusing and the State-to-State Migration Behavior of College-Bound Students in the United States”

Welcome!


Arrangör: Jönköping International Business School

Docentföreläsning Kristina Areskoug-Josefsson

28 september

16:00 - 18:00

Forum Humanum, Hälsohögskolan

<p>V&auml;lkommen att h&ouml;ra Kristina Areskoug-Josefssons docentf&ouml;rel&auml;sning &quot;Meeting the improvement challenge with curiosity, courage and co-production&quot;. Mingel efter&aring;t!</p>
28 september
16:00 - 18:00

Plats

Forum Humanum, Hälsohögskolan


Direktlänk

Docentföreläsning Kristina Areskoug-Josefsson

Välkommen att höra Kristina Areskoug-Josefssons docentföreläsning "Meeting the improvement challenge with curiosity, courage and co-production". Mingel efteråt!


Arrangör: Hälsohögskolan

Forskarfredag

29 september

10:00 - 18:30

Campus Arena

<p>ForskarFredag bjuder p&aring; sp&auml;nnande m&ouml;ten med forskare inom olika omr&aring;den, och &auml;ger rum p&aring; samma dag i hela Europa.</p><p>I J&ouml;nk&ouml;ping kan du bland annat bes&ouml;ka Campus Arena&nbsp;p&aring; J&ouml;nk&ouml;ping University. D&auml;r finns forskare p&aring; plats som visar och ber&auml;ttar om programmering f&ouml;r barn och unga, f&auml;stingar, m&ouml;beldesign, cannabis och mycket mer.</p><p>Det blir ocks&aring; &quot;after school&quot; p&aring; Upptech, Science Caf&eacute; och ett mysigt Science After Work p&aring;&nbsp;baren Pablo (Tr&auml;dg&aring;rdsgatan 5).</p><p>Se hela programmet h&auml;r:&nbsp;https://forskarfredag.se/jonkoping/program-jonkoping-2017/</p>
29 september
10:00 - 18:30

Plats

Campus Arena


Direktlänk

Forskarfredag

ForskarFredag bjuder på spännande möten med forskare inom olika områden, och äger rum på samma dag i hela Europa.

I Jönköping kan du bland annat besöka Campus Arena på Jönköping University. Där finns forskare på plats som visar och berättar om programmering för barn och unga, fästingar, möbeldesign, cannabis och mycket mer.

Det blir också "after school" på Upptech, Science Café och ett mysigt Science After Work på baren Pablo (Trädgårdsgatan 5).

Se hela programmet här: https://forskarfredag.se/jonkoping/program-jonkoping-2017/


Arrangör: Jönköping University

Dissertation defence - PhD Candidate Therese Norman-Monroe

29 september

10:00 - 00:00

B1014

<p>Therese Norman-Monroe, PhD Candidate in Economics at JIBS, will defend her doctoral thesis entitled:</p><p><em>Transport Accessibility, Wholesale Trade and Spatial Development</em></p><p>Faculty opponent Professor Janet E. Kohlhase, University of Houston, USA.</p><p>Members of the examining committee: Professor Magnus Andersson, Malm&ouml; University, Sweden, Associate Professor Rachel Franklin, Brown University, USA and Professor Charlotta Mellander, JIBS.</p><p>Chairperson at the defence: Professor Johan Klaesson, JIBS.</p>
29 september
10:00 - 00:00

Plats

B1014


Direktlänk

Dissertation defence - PhD Candidate Therese Norman-Monroe

Therese Norman-Monroe, PhD Candidate in Economics at JIBS, will defend her doctoral thesis entitled:

Transport Accessibility, Wholesale Trade and Spatial Development

Faculty opponent Professor Janet E. Kohlhase, University of Houston, USA.

Members of the examining committee: Professor Magnus Andersson, Malmö University, Sweden, Associate Professor Rachel Franklin, Brown University, USA and Professor Charlotta Mellander, JIBS.

Chairperson at the defence: Professor Johan Klaesson, JIBS.


Arrangör: Jönköping International Business School

Septemberljus

30 september

18:00

Södra Munksjön

<p><strong>S&ouml;dra Munksj&ouml;n i nytt ljus</strong></p><p>N&auml;r m&ouml;rkret faller den 30 september f&ouml;rvandlas g&aring;ngstr&aring;ket l&auml;ngs s&ouml;dra Munksj&ouml;n till en plats fylld med magi. Upplev omr&aring;det i ett helt nytt fantastisk ljus, inspirerat av f&ouml;r&auml;ndring. Vi v&auml;lkomnar den sp&auml;nnande framtiden och vi tar farv&auml;l av det gamla. Se hur ljuset kan f&ouml;r&auml;ndra omgivningen och p&aring; ett spektakul&auml;rt s&auml;tt leka med f&auml;rg och form.</p><p>Ett samarbete mellan Ljusdesign programmet och J&ouml;nk&ouml;pings kommun</p>
30 september
18:00

Plats

Södra Munksjön


Direktlänk

Septemberljus

Södra Munksjön i nytt ljus

När mörkret faller den 30 september förvandlas gångstråket längs södra Munksjön till en plats fylld med magi. Upplev området i ett helt nytt fantastisk ljus, inspirerat av förändring. Vi välkomnar den spännande framtiden och vi tar farväl av det gamla. Se hur ljuset kan förändra omgivningen och på ett spektakulärt sätt leka med färg och form.

Ett samarbete mellan Ljusdesign programmet och Jönköpings kommun


Arrangör: Jönköping University

Arrangör

Biblioteket
Career Center
Extern arrangör
Hälsohögskolan
Högskolan för lärande och kommunikation
Högskoleservice
Jönköping International Business School
Jönköping University
Studenthälsan
Studentkåren
Tekniska Högskolan


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information