Träcentrum

Träcentrum Nässjö Kompetensutveckling AB arbetar med industriell utveckling och kompetensförsörjning av träindustrin, samt är en mötesplats för branschen. Vi jobbar nära företagen i träindustrin inom olika projekt och uppdrag. Intressanta områden för exjobb och NFK-platser är Industriell organisation och produktion, Maskinteknik, Byggteknik, även andra områden kan vara intressanta.

Ett av Träcentrums uppdrag är att koppla ihop företag inom träindustrin med studenter. Träindustrin består av många olika typer av företag som utvecklar och tillverkar produkter i trä som t.ex. möbler, dörrar, trappor, butiksinredningar och hus. Har du en idé för ditt examensarbete och vill göra exjobbet inom träindustrin så skicka ett förslag så kan vi hjälpa till att hitta relevanta företag inom träindustrin.

Just nu söker vi studenter till exjobb på trärelaterade företag inom logistik och produktionsutveckling.

Under Karriärum har du möjlighet att prata med oss om NFK-platser och exjobb både på Träcentrum och inom träindustrin. Du som är nyfiken på vad Träcentrum och träindustrin har att erbjuda är också välkommen att kontakta oss via mail till jenny.backstrand@ju,se.
Vill du veta mer om oss, vilka vi är och vad vi arbetar med så finns vi på

www.tracentrum.se/

Ses på Karriärum!

2020-10-26