PrismaTibro

Våra fyra produktområden: övergångssignaler, armbågskontakter, mätinstrument för motorer, utomhusbelysning med avancerad teknik.

PrismaTibro har kundernas förtroende för stort kunnande inom elektronik, mekanik och trygga lösningar.
Det förtroendet är vi angelägna om att förvalta. Den mest kända och uppskattade produkten från PrismaTibro är Prisma Daps, övergångssignalen som med sitt “tick-tick-tick” gör livet enklare och säkrare för trafikanter världen över. Utomhusbelysningen, Prisma Light, är en lika stor del av vår omsättning som övergångssignalen. Prisma Button är unik med sina dip-switchar och vandalsäkerhet. Prisma DI mäter noggrant – för att vara mer exakt: tusendelar av millimeter – skevheten hos vevaxlar och cylindrar.

Globalt och lokalt
PrismaTibro levererar sina fyra produktfamiljer till alla befolkade världsdelar – och hav.
All utveckling, produktion och försäljning sker i Tibro.
Vi strävar efter att våra leverantörer ska finns inom en radie av 200 km.

Drygt 30 års erfarenhet
PrismaTibro har närmare tre decenniers erfarenhet av utveckling och tillverkning av unika, avancerade och pålitliga produkter.
Ingår sedan juli 2018 i Addtech-koncernen.
Certifiering för ISO 9001 och 14001 garanterar hög kvalitet i såväl produkter, tjänster som kundsupport.

Lediga tjänster

De finns här:

https://www.prismatibro.se/lediga-tjanster/

Som man kan se finns alltid möjligheten till spontanansökan.

2021-10-28