DataKraft

DataKraft i Småland AB är ett IT företag med kontor i Värnamo, Gnosjö och Gislaved. I samförstånd med våra kunder löser vi hela eller delar av kundens IT-miljö.

i har ett nära samarbete med högskolorna i vår region och tar årligen emot ett stort antal studenter som gör examensarbete, näringsförlagd utbildning (praktik/fadder) eller liknande. Förutom att få ett bra stöd att fullfölja din utbildning kan detta också var ett första steg i en karriär hos oss.

Du som student är välkommen att kontakta oss om du är intresserad av vad vi gör. Har du en idé om ditt examensarbete och tror att vi kan ha nytta av det så skicka ett förlag till karriar@datakraft.se.

Under Karriärum har du möjlighet att prata med oss om hur det kan vara att arbeta hos oss som it-tekniker, verksamhetskonsult eller programmerare och även hur en praktik hos oss går till med stöd av våra duktiga handledare.

Vill du veta mer om oss, vilka vi är och vad vi arbetar med så gå in på hemsida www.datakraft.se och läs mer.

Vi har också skrivit en presentation av oss och vilka du kommer kunna arbeta med i framtiden på <JobTeaser.>

Ses på Karriärum!

2021-11-05