ByggDialog AB

Vi är ett byggföretag som är specialiserade på att bygga skolor, sjukhus, industrier och samhällsviktiga anläggningar i samverkan. Genom vår inkluderande arbetsmodell vill vi bidra till en effektivare och mer värdeskapande byggprocess. Vi värdesätter allas kompetens och hos oss får du var med och bidra från start. Det är när vi jobbar tillsammans och tvärfackligt med alla discipliner, och mot samma mål som vi når de bästa resultaten. Välkommen till oss!

2021-11-06