Sweco AB

TRANSFORMING SOCIETY TOGETHER.

Sweco har alltid samlat olika experter för att lösa vår tids stora samhällsutmaningar – en uppgift som är mer relevant, utmanande och inspirerande än någonsin tidigare. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 17 500 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Vi levererar kvalificerade tekniska konsulttjänster inom teknik, miljö och arkitektur.

Sweco utför tiotusentals uppdrag i 70 länder runt om i världen för att säkerställa rent vatten, effektiv infrastruktur och hållbara energilösningar På vår hemsida finns information om vårt traineeprogram och möjligheterna till praktik och ex-jobb.

2021-11-07