JTH

Delta i ett forskningsprojekt redan som student!

Examensarbete inom forskningsprojekt

Mycket av forskningen vid JTH sker tillsammans med näringsliv och företag och med företagens behov som utgångspunkt. JTH har inom forskningen nära samarbete med nationella och internationella företag, forskningsinstitut, olika branschorganisationer och andra universitet.

Inom en del av dessa forskningsprojekt finns möjlighet att skriva examensarbete kopplat mot ett eller flera av de medverkande företagen.

Dessa examensjobbserbjudande ligger upplagda på JTH’s profil på JobTeaser. In och sök! (länk)

OBS! Tänk på att JobTeaser uppdateras löpande med nya examensarbeten.

2021-11-08