Norconsult AB

Norconsult drivs och ägs av specialister inom arkitektur, bygg, energi, industri, infrastruktur, miljö, samhällsplanering, vatten, avlopp och en del annat som får livet att fungera. Tillsammans är vi samhällsbyggare med helhetssyn som tror på kraften i kreativitet och samarbete.

Att vara samhällsbyggare med helhetssyn innebär att vi tar ansvar för helheten och har överblick i alla projekt. Att vi är nytänkande, engagerade och har som arbetssätt att använda hela vår samlade kompetens genom att knyta samman alla de kunskaper som krävs. För oss är helhetssyn ett medel för att nå hållbara lösningar.

Att arbeta hos oss
Allt vi gör idag ska fungera för våra barn imorgon, med vår mission att skapa ett mervärde för samhället. Norconsult är en organisation som uppmuntrar till kreativitet och samarbete. Detta ger kraft att utmana, utveckla och göra skillnad på riktigt. Som medarbetarägt bolag har vi en inkluderande företagskultur som värdesätter samarbeten både internt och externt. Hos oss finns inget som främjar intern konkurrens. Här arbetar vi tillsammans i kreativa, tvärfackliga projekt.

Vår ambition är att rekrytera de bästa medarbetarna och med det syftar vi på både färdigheter och attityder. Juniora som seniora, kvinnor som män och med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi är redan bäst i klassen på jämställdhet inom vår bransch men vi lutar oss inte tillbaka för det.

Exjobbet och praktiken är en mycket viktig del av din utbildning och det vet vi hos Norconsult. Under åren har vi träffat ett stort antal studenter och många av dem jobbar fortsatt hos oss idag. För oss är det en självklarhet att aktivt samarbeta mellan näringsliv och utbildning.

Vi är medarbetarägda

Norconsult ägs till hundra procent av sina medarbetare. Detta betyder att vi är helt oberoende i våra råd och att våra kunder garanteras ett helhjärtat engagemang av våra konsulter. Hos oss har både kunder och medarbetare lika mycket att vinna på bra genomförda projekt och långsiktiga relationer.

Hur arbetar ni med hållbarhet?

Vi på Norconsult brinner för hållbarhet. Varför? Det är bara att gå till formuleringen som beskriver varför vi existerar: ”Vår mission är att med vårt samhälls- och ägarengagemang skapa mervärde för samhället”. Vi har tagit avstamp i Agenda 2030 – det strategidokument som FN antog år 2015 – och fokuserat på de sex (av totalt 17) globala mål för hållbar utveckling som tydligast kopplar till vår verksamhet. Vi är CO2-neutrala, och anordnar interna utmaningar för att få våra medarbetare att tänka mer klimatsmart både i arbetet och till vardags. Detta bland annat genom Smart Pendling, vilken innebär att man ska ställa bilen hemma och ta sig till arbetet på så miljövänligt sätt som möjligt. Vi har även Lunchutmaningen, där vi uppmanar våra medarbetare att välja klimatsmart mat. Vi har även tagit fram en app, Hållbarhetskollen, som ska öka hållbarheten i våra uppdrag. Appen togs fram i samarbete med Linnéuniversitetet i Växjö. Hållbarhetskollen bygger på Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Erbjuder ni sommarjobb?

Norconsult stänger 4 veckor mitt i sommaren så vi har svårt att ha sommarpraktikanter/-jobbare. Det händer dock att det fungerar så det bästa är att kontakta den berörda teamchefen för att se om denne har möjlighet att ta emot sommarpraktikanter. Det är en fördel som studenten befinner sig i slutet av sin utbildning.

2021-11-08