Region Jönköpings län

Region Jönköpings län är länets största arbetsgivare med 11.000 anställda.

Vi är uppmärksammade för vårt utvecklingsarbete och goda resultat. I ett svenskt perspektiv är våra invånare nöjda med vad vi gör, men de har förväntningar på ständig förnyelse i tillhandahållande av service. Vi är i en stark utvecklingsresa där vi behöver nya idéer och ny kunskap. Vi tror att en samverkan med studenter och doktorander från JU utvecklar oss mycket. Vi har i JobTeaser lagt ut förslag på områden där vi behöver nya idéer och ny kunskap.

2021-11-08