Qtech Group AB

Qtech Group är den förlängda säljorganisationen som hjälper kunder med enkla och komplexa detaljer, vi tillhandahåller mekaniska komponenter och har en hög teknisk kunskap med fokus på kvalitet. Qtech fungerar som inköparens förlängda arm och har en komplett projektledning med ansvar för en konsoliderad leverans. Vi erbjuder ett helhetspaket vid mer komplexa förfrågningar där det ingår konstruktion, design, projektledning, prototypskapande i egen verkstad samt lagerhållning och kitting för att sända den kompletta produkten till slutkund.

Qtech Group strävar mot ett hållbart arbete där transparens mot kunder, leverantörer, arbetstagare och samhället är en viktig del. Vårt mål är att vi ska vara branschledande när det gäller att minska våra kunders miljöpåverkan. 80 % av våra leverantörer finner ni i GGVV regionen. Vi arbetar med effektiva, flexibla och miljövänliga leverantörer och anstränger oss för att leverera produkter till kund som vi är stolta över.

Vi har även satt upp en rad olika fokusområden som täcker alla delar av vår verksamhet och som genomsyrar och gagnar våra samarbetspartners och deras samhällspåverkan. Med hållbart företagande så som Qtechs, genererar vi hållbar vinst, inte bara för ägare, utan för våra anställda, samarbetspartners och för samhället där vi verkar.

2021-11-11