Trafikverket

Vi gör Sverige närmare!

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Vi söker studenter som är intresserade av Byggteknik, samhällsteknik, projektledning och många fler områden. Inom samma områden så erbjuder vi praktikplatser, examensarbeten och sommarjobb.

Du som student är välkommen att kontakta oss om du är intresserad av vad vi gör. Vi lägger kontinuerligt ut uppslag om examensarbeten. Du kan se de aktuella förslagen på vår hemsida.
https://www.trafikverket.se/om-oss/jobb-och-framtid/Studerande/Examensarbeten/.

Under Karriärum har du möjlighet att prata med oss. Vi söker studenter inom fler områden så som projektledning, samhällsplanering, miljö mm. Vi kan tyvärr inte ha representanter från alla områden på plats, men vill du prata med oss om andra saker så når du oss på: dolvina.koutcho@trafikverket.se eller sigrid.gustavsson@trafikverket.se.

Vill du veta mer om oss, vilka vi är och vad vi arbetar med så finns det på https://www.trafikverket.se/om-oss/.

Vi ses på Karriärum!

2021-11-11