Powerinit Sverige AB

Vill du vara delaktig i att forma framtiden inom grafisk kommunikation och varumärkesprofilering?

Vi på Powerinit har under många år arbetat med grafisk kommunikation och varumärkesprofilering. Vi insåg snart att det fanns stora brister i många företags marknadsföring, framförallt när det gällde att följa grafiska riktlinjer. Och snart visste vi vad vi skulle arbeta med: övergripande och effektiva lösningar för att säkerställa varumärkets värden i alla led.

I nära samarbete med ett antal företag och organisationer började vi 2002 utveckla användarvänliga databaser och webbverktyg. Tack vare dessa kunde medarbetare på alla nivåer producera material med rätt profil och rätt budskap. Så föddes Brand Management Center.

Powerinit har för närvarande sju engagerade medarbetare med olika bakgrund och erfarenhet. Den samlade erfarenheten rymmer IT-utveckling, grafisk design, organisationsutveckling samt marknadskommunikation. Medarbetarna svarar för all utveckling av de applikationer som erbjuds till kunderna. Powerinits medarbetare ansvarar även för implementering av verktygen hos kunderna såväl som utbildning, drift och support av dessa applikationer.

Om du vill göra praktik eller examensarbete hos oss, skicka in en intresseanmälan här.

För mer info kontakta:

Hanna Friberg 070-9726615

hanna.friberg@powerinit.com

2021-11-12