Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom forskning och utbildning på HLK - följ oss på LinkedIn och gå med i alumngruppen för ditt program:

HLKs sida vänder sig till externa samarbetspartners och alla som har ett intresse av vår verksamhet: https://www.linkedin.com/company/1646267/admin/

På LinkedIn finns också alumngrupper för de olika utbildningsprogrammen där du kan bli medlem. Syftet med grupperna är att bygga ett professionellt och socialt nätverk där du kan samarbeta och utbyta erfarenheter. Bland annat tipsar vi och bjuder in till olika aktiviteter och event inom ditt område.

MKV: https://www.linkedin.com/groups/3841004/

HR: https://www.linkedin.com/groups/6654072/

Globala studier: https://www.linkedin.com/groups/8738502/

Lärarprogrammen: https://www.linkedin.com/groups/8739726/

Masterprogrammen: https://www.linkedin.com/groups/13686085/