Högskolan för lärande och kommunikations alumnverksamhet

Icon för samarbeta med alumner

På Högskolan för lärande och kommunikation vill vi gärna ha kontakt med dig som är alumn (tidigare student). Dina erfarenheter hjälper oss att inspirera nuvarande studenter och utveckla programmen.

LinkedIn

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom forskning och utbildning på HLK - följ oss på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/1646267/admin/

På LinkedIn finns också alumngrupper för de olika utbildningsprogrammen, där du kan bli medlem. Syftet med grupperna är att bygga ett professionellt och socialt nätverk där vi kan samarbeta och utbyta erfarenheter. Ambitionen är även att vi ska kunna fortsätta att bjuda in till olika aktiviteter inom ditt område.

MKV: https://www.linkedin.com/groups/3841004/

HR: https://www.linkedin.com/groups/6654072/

IA: https://www.linkedin.com/groups/8738502/

Lärare: https://www.linkedin.com/groups/8739726/

Masterprogrammen: https://www.linkedin.com/groups/13686085/

Alumnnätverk

Som medlem i HLKs alumnnätverk är du registrerad i vårt system Your membership.

HLK alumni websitelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Har du frågor, hör av dig till Ann-Sofie Lekenstam, alumnansvarig HLK.

Har du specifika frågor om t. ex. VFU-placeringar, examensarbeten och gästföreläsningar, kontakta utbildningsledare/programansvarig:

Hannes Ewehag: Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet

Annika Almqvist: Förskollärarprogrammet

Pernilla Mårtensson: Grundlärarprogrammen

Weronica Ader: Ämneslärarprogrammen

Ann-Sofie Lekenstam: Internationellt arbete – inriktning Globala studier

Ingela Bergmo Prvulovic: Human Resources (tidigare Personalprogrammet)

Cathrine Ryther: EDUcare

Karin Bertills: Interventions in Childhood

Mia Verhoeff Friman: Sustainable Communication


Sidan uppdaterad 2020-11-24