Ulrika Börjesson är Hälsohögskolans första doktor i Välfärd och socialvetenskap

Hälsohögskolan har haft sin första disputation i det nya forskningsämnet Välfärd och socialvetenskap. Ulrika Börjesson disputerade måndagen den 2 juni 2014.

2014-06-04