Nyhetsarkiv

 • Social work - not just social problems


  In a new blog series, researchers in social work explain what kind of research and perspectives guide their work. They also demonstrate how social work research helps us to understand everyday life in its socio-political context. The first blog focuses on interactions.
  Läs mer
 • Socialt arbete inte bara sociala problem


  Forskare i socialt arbete skriver en blogg om vad det är som utmärker forskning i socialt arbete och på vilket sätt som socialt arbete bidrar till att förstå både vardagliga händelser och stora samhälleliga trender. I första inslaget ligger fokus på interaktioner.
  Läs mer
 • “Vuxna behöver kanske ändra sin schablonbild över ungas drickande”


  Att ungdomar dricker alkohol har varit känt sedan länge, men den föreställning som vuxna ofta har av ungdomars drickande som något spontant och oorganiserat känns inte igen av ungdomarna själva. I artikeln “We are not like those who/.../sit in the woods and drink”: The making of drinking spaces by youth” har forskarna Birgitta Ander och Monika Wilinska vid Hälsohögskolan, Jönköping University, analyserat intervjumaterial där unga själva berättar om hur de planerar fester och alkoholintag.
  Läs mer
 • Så förnyas sociala livet av krisen - Pia Bülow i SR P4


  "Människor är i grunden sociala och vi vill vara sällskapliga", sa Pia Bülow, professor i socialt arbete vid Hälsohögskolan när hon medverkade i SR P4 Jönköping den 31 mars. 
  Läs mer
 • Tvärvetenskapligt forskningsprojekt om munhälsa beviljas över 3 miljoner kronor från Statens institutionsstyrelse (SiS)


  Fyra forskare på Hälsohögskolan vid Jönköping University, tillsammans med en forskare vid Linnéuniversitetet, har beviljats 3 050 000 kronor för ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt. Projektet syftar till att kliniskt undersöka munhälsoproblem hos unga personer placerade på ungdomshem. De kommer också att studera ungdomarnas egen upplevelse av sin munhälsa.
  Läs mer
 • Replik i JP om LARO


  Arne Gerdner och Bodil Monwell är medförfattare till en replik i JP om LARO, läkemedelsassisterad rehabilitering för opioidberoende.
  Läs mer
 • Rapport från IAGG:s världskongress den 23-27 juli 2017


  Med medel från Magnus Bergvalls Stiftelse fick jag förmånen att åka till San Francisco i juli 2017 för att delta som talare vid IAGG:s världkongress för gerontologi och geriatrik och samla in data vid två seniorcenter i Louisiana där jag håller på med en studie om äldres sociala mötesplatser.
  Läs mer
 • Debattartikel om isoleringar på särskilda ungdomshem


  Sofia Enell, lektor i Socialt arbete, har idag publicerat en debattartikel i tidningen ETC tillsammans Maria Andersso Vogel från Stockholms universitet och Sabine Gruber från Linköpings universitet.
  Läs mer
 • Mer nyanserad debatt om graffiti kan öppna för nya lösningar i subkulturens spår


  Åsikter om graffiti bland politiker, tjänstemän och målarna själv har genom tiderna varit svåra att rucka på. Men bakom deras officiella ställningstaganden finns en ambivalens som skulle kunna öppna för en mer nyanserad dialog mellan målare, politiker och tjänstemän. Erfarenheter från utlandet – där graffiti är tillåtet i stadsdelar som vill profilera sig som urbant konstnärliga – visar att det går att tänka annorlunda. Det är slutsatser i en ny doktorsavhandling.
  Läs mer
 • Klas Borell i Studio Ett


  Professor Klas Borell intervjuades i torsdags i P1 om grannreaktioner mot etableringar av boenden för ensamkommande flyktingbarn. 
  Läs mer