Socialt arbete inte bara sociala problem

Forskare i socialt arbete skriver en blogg om vad det är som utmärker forskning i socialt arbete och på vilket sätt som socialt arbete bidrar till att förstå både vardagliga händelser och stora samhälleliga trender. I första inslaget ligger fokus på interaktioner.

Att förstå människor och vardagen med fokus på det sociala samspelet handlar om att få insyn i det komplexa, föränderliga och de oförutsägbara processer som skapar sociala sammanhang. Människor skapar mening i det som händer dem genom att samspela med varandra. Vi kan begripa väldigt litet av oss själva eller andra människor och relationer till varandra om vi inte tar hänsyn till hur vi samspelar med varandra. I bloggtexten diskuteras socialt samspel i relation till socialt arbete.

2021-11-05