Valet 2022

Jönköping University har forskare och experter som kan kommentera valet 2022 utifrån flera olika perspektiv. Sidan fylls på löpande med experter, expertområden och bloggposter.

Presskontakt

press@ju.se

0739101753

Frida Lygnegård

Frida Lygnegård är universitetslektor i arbetsterapi vid Hälsohögskolan. Hennes huvudsakliga intresseområde rör barn och ungdomars hälsa, global hälsa och barns rättigheter.

Kontakt

Frida Lygnegård

Johannes Hagen

Johannes Hagen är universitetslektor i nationalekonomi och forskar om offentlig ekonomi med särskilt fokus på pensionssystem och pensionsbeslut.

Kontakt

Johannes Hagen

Christian Sandström

Christian Sandström är biträdande professor i företagsekonomi och är expert på energipolitik, innovationspolitik m.m. Sandström är bland annat medredaktör till den internationellt uppmärksammade forskningsantalogin "Questioning the Entrepreneurial State".

Kontakt

Christian Sandström

  • Biträdande professor företagsekonomi
  • Jönköping International Business School
  • +46 36-550 2445

Daniel Pittino

Daniel Pittino är biträdande professor i företagsekonomi och verksam vid Centre for Family Entrepreneurship and Ownership samt Centrum för entreprenörskap och regional utveckling.

Kontakt

Daniel Pittino

Tobias Fridholm

Tobias Fridholm är forskare inom innovationsstudier med särskild inriktning mot innovationspolicy. Innovationspolitik, särskilt frågor som rör innovationspolitiska program, utvärderingar och innovationspolitik för övergångar till ett hållbart samhälle.

Kontakt

Tobias Fridholm

Christian Sandström

Christian Sandström är biträdande professor i företagsekonomi och är expert på energipolitik, innovationspolitik m.m. Sandström är bland annat medredaktör till den internationellt uppmärksammade forskningsantalogin "Questioning the Entrepreneurial State".

Kontakt

Christian Sandström

  • Biträdande professor företagsekonomi
  • Jönköping International Business School
  • +46 36-550 2445

Daniel Pittino

Daniel Pittino är biträdande professor i företagsekonomi och verksam vid Centre for Family Entrepreneurship and Ownership samt Centrum för entreprenörskap och regional utveckling. Hans expertis är inom ägande och styrning av företag samt entreprenörskap och innovationspolitik.

Kontakt

Daniel Pittino

Tobias Fridholm

Tobias Fridholm är forskare inom innovationsstudier med särskild inriktning mot innovationspolicy. Innovationspolitik, särskilt frågor som rör innovationspolitiska program, utvärderingar och innovationspolitik för övergångar till ett hållbart samhälle.

Kontakt

Tobias Fridholm

Lina Bjerke

Lina Bjerke är universitetslektor i nationalekonomi med expertis inom stads- och landsbygdsutveckling, regional tillväxt, jordbruk och innovation.

Kontakt

Lina Bjerke

Sara Johansson

Sara Johansson är universitetslektor i nationalekonomi och knuten till Centrum för entreprenörskap och regional utveckling.

Kontakt

Lina Bjerke

Lina Bjerke är universitetslektor i nationalekonomi med expertis inom stads- och landsbygdsutveckling, regional tillväxt, jordbruk och innovation.

Kontakt

Lina Bjerke

Sara Johansson

Sara Johansson är universitetslektor i nationalekonomi och knuten till Centrum för entreprenörskap och regional utveckling.

Kontakt

Charlotta Mellander

Charlotta Mellander är professor i nationalekonomi och forskar bland annat om regional utveckling. Hon är en av landets främsta experter på städer, kreativitet och regional utveckling.

Kontakt

Charlotta Mellander

Sara Johansson

Sara Johansson är universitetslektor i nationalekonomi och knuten till Centrum för entreprenörskap och regional utveckling.

Kontakt

Ylva Lindberg

Ylva Lindberg är professor i pedagogik med inriktning mot språk och litteratur och forskningschef på Högskolan för lärande och kommunikation.

Kontakt

Ylva Lindberg

Sara Johansson

Sara Johansson är universitetslektor i nationalekonomi och knuten till Centrum för entreprenörskap och regional utveckling.

Kontakt

Hannes Ewehag

Hannes Ewehag är universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap och expert på alternativmedier, källkritik och "fake news".

Kontakt

Hannes Ewehag

Timur Uman

Timur Uman är professor i företagsekonomi och expert inom kulturell mångfald och inkludering på arbetsplatsen, samt ansvarighet inom offentlig sektor med speciellt fokus på offentligt ägda bolag.

Kontakt

Timur Uman

Timur Uman

Timur Uman är professor i företagsekonomi och expert inom kulturell mångfald och inkludering på arbetsplatsen, samt ansvarighet inom offentlig sektor med speciellt fokus på offentligt ägda bolag.

Kontakt

Timur Uman

Johannes Hagen

Johannes Hagen är universitetslektor i nationalekonomi och forskar om offentlig ekonomi med särskilt fokus på pensionssystem och pensionsbeslut.

Kontakt

Johannes Hagen

Lina Bjerke

Lina Bjerke är universitetslektor i nationalekonomi med expertis inom stads- och landsbygdsutveckling, regional tillväxt, jordbruk och innovation.

Kontakt

Lina Bjerke

Charlotta Mellander

Charlotta Mellander är professor i nationalekonomi och forskar bland annat om regional utveckling. Hon är en av landets främsta experter på städer, kreativitet och regional utveckling.

Kontakt

Charlotta Mellander

Sara Johansson

Sara Johansson är universitetslektor i nationalekonomi och knuten till Centrum för entreprenörskap och regional utveckling.

Kontakt

Anders Dybelius

Anders Dybelius är universitetslektor i historia och expert på svenskt försvar och Nato, både nuläget och det historiska perspektivet.

Kontakt

Anders Dybelius

Marco Nilsson

Marco Nilsson är universitetslektor och docent i statsvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation. Hans forskning berör främst frågor om våldsamma konflikter i internationell politik.

Kontakt

Marco Nilsson

Ehsan Ghassemali

Ehsan Ghassemali är docent på Tekniska högskolan och är expert på svensk metall- och tillverkningsindustri och dess utmaningar - främst inom hållbarhet.

Kontakt

Ehsan Ghassemali

Kerstin Johansen

Kerstin Johansen är professor på Tekniska högskolan med expertis inom Industriell utveckling relaterad till produktionsaspekter, produktutvecklingsaspekter och speciellt integrationen mellan dessa.

Kontakt

Kerstin Johansen

Christian Sandström

Christian Sandström är biträdande professor i företagsekonomi och är expert på energipolitik, innovationspolitik m.m. Sandström är bland annat medredaktör till den internationellt uppmärksammade forskningsantalogin "Questioning the Entrepreneurial State".

Kontakt

Christian Sandström

  • Biträdande professor företagsekonomi
  • Jönköping International Business School
  • +46 36-550 2445

Ola Norderyd

Ola Norderyd är professor och övertandläkare samt verksamhetschef vid Odontologiska Institutionen (OI).

Kontakt

Ola Norderyd

Shariel Sayardoust

Shariel Sayardoust är universitetslektor (medicine doktor) och övertandläkare i paradontologi.

Kontakt

Shariel Sayardoust

Ola och Shariel är drivande inom satsningen att skapa framtidens tandläkarutbildning vid Hälsohögskolan, Jönköping University. Den nya tandläkarutbildningen skapar förutsättningar för jämlik tandvård i hela landet, en bättre tandhälsa och fler kliniskt vältränade tandläkare.

Linda Johansson

Linda Johansson är docent i hälsa och vårdvetenskap och disputerad i omvårdnad. Hon är avdelningschef och lektor vid Institutet för gerontologi.

Kontakt

Linda Johansson

Therese Bielsten

Therese Bielsten är universitetslektor på Hälsohögskolan och knuten till Institutet för gerontologi och Aging Research Network.

Kontakt

Therese Bielsten

Sofi Fristedt

Sofi Fristedt är docent i hälsa och vårdvetenskap. Hennes forskning handlar huvudsakligen om teknik för äldre och när vi åldras, samt män och kvinnors vardagliga resmöjligheter (community mobility) framför allt i senare delen av livet. Community mobility är en viktig aktivitet som främjar delaktighet i andra aktivitet och samhällslivet, vilket i sin tur antas främja hälsa och välbefinnande.

Kontakt

Sofi Fristedt

Bloggar om valet