Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen - VAL

120 hp | Programstart: HT 2017

För att säkra kvaliteten i undervisningen och för att ge erfarna lärare och förskollärare som saknar lärarexamen eller förskollärarexamen möjlighet att komplettera sin utbildning har regeringen gett i uppdrag åt åtta lärosäten att anordna särskild vidareutbildning till lärarexamen och förskollärarexamen, VAL. Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University är ett av dessa åtta lärosäten. Projektet samordnas av Umeå universitet. Du kan läsa mer om projektet och göra din ansökan via VAL-projektets nationella webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan inför start HT 2017
Välkommen att söka till VAL inför ht-17 under perioden 15 mars - 18 april 2017.

Ansökan görs via elektronisk ansökningsblankett som finns på VAL-projektets nationella hemsida. Där finns också de allra senaste uppdateringarna.

Nödvändiga handlingar ska bifogas utskriven och undertecknad ansökan, mer info finns på VAL-projektets nationella hemsida.

Utbildningen anordnas på kvarts-, halv- eller helfart beroende på vilka kurser som ska läsas. Kurser inom Utbildningsvetenskaplig kärna respektive Allmänt utbildnings­område bedrivs i huvudsak på distans och vanligtvis på halvfart via en webbplattform, med några träffar per termin på Högskolan för lärande och kommunikation.

Ämneskompletterande kurser samordnas med campusförlagd utbildning på helfart eller med fristående kurser som anordnas på olika sätt. Vid tillräckligt många sökande kan enskilda ämneskompletteringar ordnas som särskilda VAL-kurser på distans eller halvfart. Samarbete med andra lärosäten inom VAL-projektet kan förekomma.

Yrkeslärarutbildning ges inte längre inom VAL-projektet vid Högskolan för lärande och kommunikation.

Vid Högskolan för lärande och kommunikation erbjuds inte alla ämnes­kurser och fördjupningar för grundskolans senare år och gymnasie­skolan. Sådana kurser är till exempel slöjd, bild, hemkunskap, idrott, musik, hemspråk, kemi, fysik, matematik, biologi, naturkunskap och teknik. För sökande som påbörjat ämnesstudier vid annat lärosäte rekommenderar vi att man i första hand vänder sig dit när det gäller att komplettera ämnesstudier.

Utbildningen startar vid tillräckligt antal sökande. Inför ht-17 är du välkommen att ansöka till VAL.

Individuell studieplanering

Studieplanering anordnas med hänsyn till sökandes tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet.

Efter ansökan kommer en individuell studieplan att upprättas för varje studerande. I denna plan förtecknas de kurser som ska genomföras med godkända resultat för att kunna resultera i en lärarexamen.

Inför hösten 2017 är du välkommen att ansöka till VAL

Läs merLäs mindre

Eva läser till grundlärare

Varför sökte du till VAL-projektet? - Jag är förskollärare och specialpedagog i grunden, men vill höja min kompetens och bli behörig att undervisa även i förskoleklass och grundskolans tidiga år. Sen införandet av lärarlegitimationen har jag märkt att rektorer och chefer är alltmer noggranna med vilken ...


Läs hela intervjun

Magdalena läser till ämneslärare

Vilken lärarexamen läser du till? - Lärare i grundskolans senare år med inriktning slöjd och svenska. Varför sökte du till VAL-projektet? - Jag hade jobbat som lärare i några år efter studenten, och samlat på mig ett antal fristående kurser på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Efter ...


Läs hela intervjun

Har du frågor om utbildningen, vänligen kontakta utbildningsledaren

Programansvariga

  • Utbildningsledare lärarutbildningen
  • Högskolan för lärande och kommunikation
  • +46 36-10 1512
Ange din e-postadress:Texten granskad / uppdaterad 2017-04-13

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2010-09-28
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information