PREVJU - EN FÖRHANDSVISNING

För dig som sökt en utbildning. Välkommen på förhandstitt hos oss lördag 25 maj.

Nivå: Avancerad nivå
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2024
Examen: Specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Filosofie Magisterexamen med huvudområdet omvårdnad, 60 hp
Till ansökan

Översikt

Som specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar har du möjlighet att arbeta inom ett brett fält. Du kan både arbeta förebyggande med barns hälsa eller med vård av svårt sjuka barn och ungdomar.

Utbildningen innebär:

  • Distansförlagd utbildning med träffar på campus.
  • Verksamhetsförlagd utbildning med garanterad plats.
  • Arbete med barn och ungdomar efter avklarade studier
  • Möjlighet att efter studierna möta en attraktiv arbetsmarknad

Omvårdnadsarbetet för en barnsjuksköterska är självständigt, komplext och omfattar flera olika arbetsuppgifter. För att bli redo får du under utbildningen teoretisk kunskap baserad på vetenskap liksom verktyg för att utveckla din handlingsberedskap.

Du får möjlighet att träna dina färdigheter inom den samskapande omvårdanden samt träna din förmåga att kritiskt reflektera, analysera och argumentera. Under utbildningen får du också kunskap i vetenskaplig metodik.

Utbildningen bedrivs i samverkan mellan Jönköping University (JU) och Linnéuniversitetet (Lnu) i Växjö. JU ansvarar för utbildningen, innehåll och antagning. JU utgör kursort medan Lnu är studieort för dig som antagits till den studieorten.

 

Utbildningen erbjuds på hel- och halvfart. Första terminen läser du tillsammans med Specialistsjuksköterskeprogrammen med inriktning mot distriktssköterska.

 

Stora delar av utbildningen är distans. 0–4 gånger per 7,5 hp är utbildningen förlagd på campus vid Jönköping University oavsett vilken studieort du antagits till.

Under din verksamhetsförlagda utbildning, VFU, får du möjlighet att omsätta dina kunskaper i praktiken, för att få en ökad förståelse och kompetens inom barnsköterskans arbetsområde.

 

VFU utgör 15 hp av studierna och genomförs under två tillfällen, en kurs inkluderar VFU inom barnhälsovård och elevhälsa, och en kurs inkluderar VFU inom pediatrisk slutenvård.

 

All VFU sker på halvfart och genomförs på den studieort du antagits till.

Som student har du möjlighet att förlägga en del av din VFU-period eller samla in data till din uppsats utomlands.

Internationaliseringen sker även på hemmaplan i möten med utbytesstudenter och gästföreläsare.

Som specialistsjuksköterska med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är karriärsalternativen många. Arbetet bedrivs i både öppen och sluten hälso- och sjukvård, inom alla instanser där barn och ungdomar vistas.

 

Exempel är barnhälsovård, elevhälsa, hemsjukvård, intensivvård, barnmedicin, barnkirurgi, barnortopedi, öron-, näsa- och halssjukvård, ögonsjukvård, neonatologi, barnpsykiatri och barnhabilitering.

 

Arbetsmarknaden är bred och det finns ett stort behov av specialistsjuksköterskor.

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 60 hp
Nivå: Avancerad nivå
Språk: Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska
Studieform: Program via nätet
Programstart: Hösten 2024
Urval: Avancerad nivå. Urvalet bygger på tidigare studiemeriter vid sista anmälningsdag. Rangordning sker i fallande skala.
Behörighet: Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.
Examen: Specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Filosofie Magisterexamen med huvudområdet omvårdnad

Helfart, Jönköping

Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Programstart: Hösten 2024
Anmälningskod: HJ-MS171

Halvfart, Jönköping

Studietakt: Halvfart
Ort: Jönköping
Programstart: Hösten 2024
Anmälningskod: HJ-MS167

Helfart, Växjö

Studietakt: Helfart
Ort: Växjö
Programstart: Hösten 2024
Anmälningskod: HJ-MS200

Halvfart, Växjö

Studietakt: Halvfart
Ort: Växjö
Programstart: Hösten 2024
Anmälningskod: HJ-MS199

Fler utbildningar och intervjuer från Jönköping University

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss

Programansvarig

  • Universitetslektor
  • Hälsohögskolan