Instrumentpanel för hållbarhet

Nedan ser du JU Sustainability Dashboard som listar aktiviteter och underaktiviteter inom hållbarhet och Agenda 2030 på Jönköping University.

Arbetet med att implementera verktyget vid JU och addera aktiviteter kommer ske löpande.

Delmål är inte tillgängliga för tillfället (noterat 2024-01-18).