Utbildning

Avdelningen bedriver flera utbildningsprogram inom logistik, ledning och industriell produktframtagning på grund, avancerad och forskningsnivå. Samverkan med näringsliv och internationella möjligheter genomsyrar våra utbildningar.

På grundnivå erbjuder avdelningen två högskoleingenjörsprogram inom ledning, logistik och industriell ekonomi. Programmet Logistik och ledning bedrivs på svenska och Sustainable Supply Chain Management på engelska.

Som en fortsättning på dessa program erbjuds ett teknologie masterprogram med internationell prägel, vid namn Supply Chain Operations Management. Programmet är en ytterligare fördjupning inom ledning och logistik och kan sökas av studenter med olika ingenjörsbakgrund.

I samverkan med andra avdelningar på Tekniska högskolan erbjuds en av lärosätets civilingenjörsutbildningar – Civilingenjör: Industriell produktframtagning. I programmet finns kurser som ger studenterna grundläggande och fördjupande tekniska kunskaper med fokus på samspelet mellan produktutveckling, produktionsprocesser och leveranskedjor.

Programmen på avdelningen ger studenterna goda möjligheter till samverkan med företag, internationella utbyten och fördjupade kunskaper inom hållbarhet.

Mer information om respektive program hittar ni nedan.

Strategiska partners

Partners: 1000+ företag

Ackreditering i samverkan