Logistik och verksamhetsledning

Utveckling är vårt gemensamma intresse, både gällande studenter i utbildningen, forskningsmässigt, yrkesverksamma som vill vidareutbilda sig och i samverkan med företagen i regionen.

Avdelningen för logistik och verksamhetsledning

  • Adjungerad professor
  • Tekniska Högskolan
  • Gästprofessor
  • Tekniska Högskolan