Språk på JU

I den svenska språklagen står det att "Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt". Texter som produceras på JU ska ha ett professionellt och lättillgängligt språk.

Internationell miljö

Vi verkar i en internationell miljö med studenter, medarbetare och samarbetspartners från många olika delar av världen. De språk som används i vår kommunikation är i huvudsak engelska och svenska.

När målgruppen inte är enbart svensktalande ska engelska användas. Det ska vara möjligt för studenter och anställda att fungera väl vid högskolan oavsett om de behärskar svenska eller inte.

Skrivregler

Här hittar du utvalda skrivregler för sådant som ofta förekommer i texter på JU.

Skriv svenska titlar och tjänsteformer med liten begynnelsebokstav.

Exempel:

 • professor Johan Ekström
 • Ann Wilson, docent i historia
 • avdelningschef Birgitta Svensson
 • Magnus Strand, vd och akademisk ledare, presenterade sig för fakulteten.
 • Högskolans samverkanskoordinator bjöd in regionens företag till ett möte.

Observera att även ordet ”vd” ska skrivas med små bokstäver. Anledningen till detta är att vd är en förkortning som inte är ett egennamn och används som ett eget självständigt ord. Principen är densamma som för t.ex. cd, pc, tv, wc och vvs. Om du vill böja en sådan här förkortning, ska det vara kolon mellan förkortningen och ändelsen: vd:ar, vd:n o.s.v.

Svenska ämnesområden skrivs normalt med liten begynnelsebokstav.

Exempel:

 • sociologi
 • material och tillverkning
 • företagsekonomi
 • pedagogik

När ett ämnesområde anges i anslutning till en titel, gäller följande:

 • I löpande text används vanligen formen titel i ämnesområde. Exempel: ”Maria Svensson är docent i religionshistoria”.
 • I personalsök skrivs ämnesområdet direkt efter titel (alltså utan ”i” mellan titel och ämnesområdet). Exempel: "universitetslektor historia", "filosofie doktor socialt arbete".

Skriv forskningsinriktningar, -centrum, -miljöer och -grupper med stor begynnelsebokstav.

Exempel:

 • Encell
 • Logistik och verksamhetsledning
 • Centrum för oral hälsa

 

Skriv avdelningar och discipliner på fackhögskolorna samt avdelningar inom HS med liten begynnelsebokstav.

Exempel:

 • avdelningen för pedagogik och psykologi
 • företagsekonomi
 • ekonomiavdelningen
 • vd-kansli

Förkortningar, som till exempel JU och HLK, får i genitiv kolon och ett s: JU:s, HLK:s.

 

Ett undantag är förkortningar som slutar på s, till exempel JIBS, som enligt allmänna språkregler kan skrivas antingen som JIBS:s eller bara JIBS. Använd den enklare formen, JIBS, om det framgår av sammanhanget att det är genitiv.

Svensk-engelsk ordlista

Ordlistan innehåller framför allt termer kopplade till utbildning och forskning, men även HR-, IT- och ekonomitermer samt namn på myndigheter och liknande. Syftet är att bidra till en gemensam och korrekt vokabulär i de texter vi skriver på JU.