Josefin Rostedt

Universitetsadjunkt i förskoledidaktik
Avdelningen för pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation
Doktorand i pedagogik
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Rum
Hb223
Telefon
SMS-nummer
+46 73-910 08 93
Ändra din information

Josefin är intresserad av ämnesdidaktisk undervisningsplanering i förskolan och då särskilt matematik. I ett tidigare licentiatprojekt har Josefin följt ett arbetslag i en förskola för att ta reda på hur de planerar sin matematikundervisning tillsammans. I nuvarande projekt har forskningsintresserat vidgats till att undersöka vilka fler planeringspraktiker som finns i förskolan och på vilka sätt dessa relaterar till varandra. Målet med studien är att utveckla kunskap om hur planeringsarbete bidrar till att utveckla matematikundervisning och till att utmana varje barns matematiska görande och kunnande. 

Konferensbidrag

Rostedt, J. (2023). Traces of children’s agency in preschool; teacher’s out-of-classroom planning work. 31st EECERA Annual Conference, Lisbon, Portugal, 30th August – 2nd September 2023. More information
Rostedt, J. (2023). ’Barnfri tid’ - en etnografisk fallstudie om planering av matematikundervisning i svensk förskola. Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication, Lärande och kommunikations doktorandsymposium 2023, 14 december 2023. More information
Rostedt, J. (2022). Planning mathematics teaching in preschool. Göteborg: Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF, MADIF 13, The thirteenth research conference of the Swedish Society for Research in Mathematics Education Växjö, March 29–30, 2022. More information

Övrigt

Sjöberg, J., Blom, K., Rostedt, J. (2023). Balans mellan undervisning och forskning + besök av prof. Tobias Samuelsson! Doktorandpodd@HLK: Avsnitt 15 av HLKs doktorandpodd [podcast]. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikations doktorandorganisation, Jönköping University More information
Sjöberg, J., Blom, K., Rostedt, J. (2023). Nyfiken på MKV-doktoranden Annika W!: Avsnitt 17 av HLKs doktorandpodd [podcast]. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikations doktorandorganisation, Jönköping University More information
Sjöberg, J., Blom, K., Rostedt, J. (2023). Vad är det här om HLKs doktorandsymposium och ska Jens bli pappa?: Avsnitt 18 av HLKs doktorandpodd [podcast]. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikations doktorandorganisation, Jönköping University More information
Sjöberg, J., Blom, K., Rostedt, J. (2023). Vara på konferens om rädsla och vad gör andra doktorander?: Avsnitt 16 av HLKs doktorandpodd [podcast]. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikations doktorandorganisation, Jönköping University More information
Sjöberg, J., Blom, K., Rostedt, J. (2022). HLK:s doktorandpodd 2022: En doktorandpodd av doktorander vid Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköping University [podcast]. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikations doktorandorganisation, Jönköping University More information
Sjöberg, J., Blom, K., Rostedt, J. (2021). HLK:s doktorandpodd 2021: En doktorandpodd av doktorander från Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University [podcast]. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikations doktorandorganisation, Jönköping University More information
Sjöberg, J., Blom, K., Rostedt, J. (2020). HLK:s doktorandpodd 2020: En doktorandpodd av doktorander vid Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University [podcast]. Jönköping: Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation More information

Proceedings (redaktörskap)

Blom, K., Rostedt, J., Alvén Sjöberg, J. (Eds.). (2023). Lärande och kommunikations doktorandsymposium 2023: Abstrakt bok. , Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication More information

Licentiatavhandling

Rostedt, J. (2019). Förskollärare planerar barns möten med matematik: Ett reflektivt skoldidaktiskt perspektiv (Licentiate thesis, Linköping: Linköping University Electronic Press). More information