Therese Jonsson

Universitetsadjunkt
Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan
Doktorand
Magisterexamen i arbetsterapi
VFU-samordnare

Therese Jonson är doktorand inom Hälsa och vårdvetenskap vid Forskarskolan Hälsa och Välfärd samt hör även till Forskarskolan Nära vård. Therese arbetar även som universitetsadjunkt på Avdelningen för Rehabilitering på School of health and Welfare.

 

Therese doktorandprojekt tillhör projektet: Plats för God och Nära vård i särskilda boenden- vardagsliv och vårdpraktiker. Det övergripande syftet handlar om att förstå hur särskilda boenden behöver vara utformade för att uppnå kraven för God och Nära vård samtidigt som det ska vara ett boende som möjliggör ett gott vardagsliv för den äldre människan.

Huvuhandledare är professor Lena Rosenberg (Jönköping University). Bihandledare är. Ulrika Börjesson PhD- forskningsledare Socialförvaltningen Jönköpings kommun samt Sophie Gaber PhD Jönköping University.  

 

Biografi:

Therese är legitimerad arbetsterapeut, specialist inom Arbetsterapi och har en fil. Mag inom Arbetsterapi. Therese har arbetat flertalet år som arbetsterapeut i framförallt Region Jönköping samt varit universitetsadjunkt i flertalet år på Avdelningen för rehabilitering- Arbetsterapeutprogrammet.