Andrea Atterström

Doktorand i pedagogik inriktning specialpedagogik
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Antologibidrag

Atterström, L & Atterström, A. (2020). Jag hör inte hemma i någon annan värld. I: Swärd, A-K, Reichenberg, M & Fischbein, S. (red). Positiv specialpedagogik. Teorier och tillämpning (s 119-136). Lund: Studentlitteratur. 

Artikel

Atterström, A., Malmqvist, J., Anderberg, E., Swärd, A. (2023). Experiences about Reading and Writing Development Narrated by Students with Severe Speech and Physical Impairment International journal of disability, development and education, 70(6), 1101-1119. More information

Antologibidrag

Atterström, L., Atterström, A. (2020). Jag hör inte hemma i någon annan värld. In: A.-K. Swärd, S. Fischbein & M. Reichenberg (Ed.), Positiv specialpedagogik: Teorier och tillämpningar (pp. 119 -136). Lund: Studentlitteratur AB More information