Maria Helming Gustavsson

Doktorand i pedagogik
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Maria Helming Gustavssons forskningsintresse är läsning och närmare bestämt läsengagemang vid fiktionsläsning inom ramen för svenskundervisning årskurs 7-9. I botten är hon grundskollärare med inriktning svenska och svenska som andraspråk årskurs 7-9 och gymnasiet och hon har över 20 års erfarenhet av undervisning, vilket inkluderat flera skolutvecklingsuppdrag gällande läsutveckling i rollen som förstelärare och central förstelärare samt lärarbibliotekarie. Läsning och läsutveckling har under många år fångat Marias intresse både i hennes undervisningspraktik bland elever, inom fortbildningsinsatser i lärarkollegiet och i hennes studier som även lett fram till hennes nuvarande forskningsprojekt. 

Konferensbidrag

Gustavsson, M. (2023). Engagement when reading fiction in various formats: A study of teachers’ and students’ understanding of reading engagement in Grade 7-9 Swedish language classes. NERA Conference 2023, 15-17 March 2023, Oslo, Norway. More information
Gustavsson, M. (2023). Engagemang vid fiktionsläsning: en studie med lärare och elever i svenskundervisning i årskurs 7–9. SWERA (Swedish Education Research Association), 20 April, 2023, online. More information
Helming Gustavsson, M. (2023). Engagemang vid fiktionsläsning i en social läspraktik: en studie i svenskundervisning iårskurs 7–9. ”Litteraturdidaktik i framtiden och framtiden i litteraturen", Litteraturdidaktisk nätverkskonferens, Växjö, 18–20 oktober 2023. More information
Gustavsson, M., Eliaso Magnusson, J., Schmidt, C. (2022). Svensklärares tankar om engagemang vid fiktionsläsning på högstadiet. Svenska med didaktisk inriktning (SMDI), 23-24 November 2022, Lund, Sweden. More information
Gustavsson, M. (2021). Läsengagemang vid fiktionsläsning: några svensklärares erfarenheter. Litteraturdidaktiskt nätverk 2021, Högskolan Kristianstad, 11-12 november 2021. More information
Gustavsson, M. (2021). Läsengagemang vid fiktionsläsning: några svensklärares erfarenheter. NNMF8 2021, Nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning 24-25 november 2021. More information