Soodabeh Einhärjar

Doktorand i pedagogik
Avdelningen för pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Soodabeh är doktorand sedan hösten 2023. Området som hon kommer att göra sina doktorandstudier i är den relationella kompetensen inom förskolan. Soodabeh är legitimerad förskollärare och har arbetat i tio år på förskolan. Hon avslutade sin masterexamen i pedagogik år 2017, där studierna fokuserade på intersektionalitet och maktrelationer hos barn på förskolan. 

Doktorandstudier sker på 80% och Soodabeh arbetar som lärare på förskollärarprogrammet på HLK på Jönköping högskola på 20%. Innan hon utbildade sig som förskollärare hade Soodabeh andra erfarenheter som magdansledare och dockteaterist. Hon har studerat ett tvåårigt program som dockteaterist från Yrkeshögskola i Tehran.