Annette Hill

Professor i medie- och kommunikationsvetenskap
Avdelningen för kommunikation och beteendevetenskaper , Högskolan för lärande och kommunikation
Ämnesansvarig för medie- och kommunikationsvetenskap
För en presentation av Annette Hill, se engelska presentationsidan.