Malin Dahlström

Universitetslektor i historia
Avdelningen för natur och samhälle , Högskolan för lärande och kommunikation

Malin Dahlström är universitetslektor i historia vid högskolan för lärande och kommunikation. Dahlström är aktiv som lärare och forskare inom historia och historiedidaktik. 

2015 disputerade Malin Dahlström på avhandlingen Konkurrens, samarbete och koncentration. Kalkstens- och cementindustin i Sverige, 1871-1982 Därefter har Dahlström fortsatt att forska om konkurrensfrågor i industrin. För tillfället undersöker hon hur företag inom byggnadsmaterialindustrin samarbetat i Europa. 

Den historedidaktiska forskningen fokuserar på hur skolor i olika länder förbereder elever på samhälleliga kriser.