Tina Yngvesson

Doktorand i pedagogik
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Tina Elisabeth Yngvessons forskning tar avstamp i läroplanen för förskolan och lägger fokus på relationen mellan förskolan och hemmet ur ett vårdnadshavarperspektiv. Forskningen tar sig an styrdokumenters text om tillitsfulla relationer mellan hemmet och förskolan, och undersöker hur detta tolkas, förstås och kommer till utryck i praksis. Tinas forskning främjar barnens- och vårdnadshavarens röst och centralt i arbetet är begreppen förälraengagemang och samverkan. Genom att lyfta dessa begrepp i ett kritiskt perspektiv, belyser Tinas forskning några av de utmaningarsom finns, både i förskolans praktik och förskolans styrdokument.

Tina arbetar som Doktorand i Pedagogik vid HLK och Universitetsadjunkt i Pedagogiskt Arbete vid Högskolan i Borås, där hon undervisar i Förskolärarrogrammet. Tina är utbildad pedagog, har en Master i pedagogisk forskning och har tidigare arbetat flera år i förskola- och förskoleklass. Tina har också arbetat inom större internationella projekt med fokus på föräldraengagemang och barns tidiga lärande, samt publiserat flera kapitler i olika antologier om barns utveckling, relationer mellan hem och förskola och yngre barns lärande.