Ellen Almers

Avdelningen för natur och samhälle , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie doktor

Kontakt

Rum
Hb331
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

Ellen Almers  leder forskningsgruppen Sustainability Education Research (SER) knuten till forskningsmiljön Learning practices inside and outside school (LPS). Hon är docent i didaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling. Hennes huvudsakliga forskningsområden finns inom ESD (Education for Sustainable Development) samt naturvetenskapens didaktik.

Ellen Almers är initiativtagare till tre pågående forskningsteman: Mångfunktionella utomhusmiljöer som främjar hälsa och hållbarhet: en studie av samverkansprocesser för stärkta ekosystemtjänster i staden, Skogsträdgårdar i skolan samt Påverkanshandlingar för hållbar utveckling

Almers medverkar också i ett forskningstema om värdesystemtest och komplexitet som leds av Sofia Kjellström. Här utvecklas nya metoder för att undersöka värdesystem och syn på lärande med stöd av vuxenutvecklingsteori.

 

 

Biografi

Almers fick forskningsanslag från Formas 2006 och disputerade i didaktik vid HLK 2009 med avhandlingen Handlingskompetens för hållbar utveckling. Tre berättelser om vägen dit. Tidigare verksam ämneslärare med legitimation i de naturvetenskapliga ämnena samt i vissa samhällsvetenskapliga ämnen.

Antologibidrag

Almers, E., Wickenberg, P. (2008). Breaking and making norms - Young people’s stories of consumption actions for sustainable development. In: Johan Öhman (Ed.), Values and democracy in education for sustainable development: contributions from Swedish research (pp. 165 -186). Malmö: Liber

Artikel

Almers, E., Askerlund, P., Samuelsson, T., Waite, S. (2020). Children’s preferences for schoolyard features and understanding of ecosystem service innovations – a study in five Swedish preschools Journal of Adventure Education and Outdoor Learning.
Hammarsten, M., Askerlund, P., Almers, E., Avery, H., Samuelsson, T. (2019). Developing ecological literacy in a forest garden: children’s perspectives Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 19(3), 227-241.
Askerlund, P., Almers, E. (2019). Det är den digitala kompetensen som måste utvecklas Jönköping: Hall Media .
Golino, H., Hamer, R., Almers, E., Kjellström, S. (2019). The structure of the epistemological development in teaching learning questionnaire Cogent Education, 6(1).
Almers, E., Askerlund, P., Kjellström, S. (2018). Why forest gardening for children? Swedish forest gardeneducators' ideas, purposes, and experiences The Journal of Environmental Education, 49(3), 242-259.
Kjellström, S., Sjölander, P., Almers, E., McCall, M. (2017). Value systems among adolescents: Novel method for assessing level of ego-development Scandinavian Journal of Psychology, 58(2), 150-157.
Askerlund, P., Almers, E. (2016). Forest gardens – new opportunities for urban children to understand and develop relationships with other organisms Urban Forestry & Urban Greening, 20, 187-197.
Kjellström, S., Golino, H., Hamer, R., Van Rossum, E., Almers, E. (2016). Psychometric properties of the Epistemological Development in Teaching Learning Questionnaire (EDTLQ): An inventory to measure higher order epistemological development Frontline Learning Research, 4(5), 22-54.
Almers, E., Askerlund, P. (2015). Gratis läromedel i biologi grumlar begreppen Lärarnas tidning.
Stagell, U., Almers, E., Askerlund, P., Apelqvist, M. (2014). What Kind of Actions are Appropriate? Eco-School Teachers' and Instructors' Ranking of Sustainability-Promoting Actions as Content in Education for Sustainable Development (ESD) International Electronic Journal of Environmental Education, 4(2), 97-113.
Almers, E. (2013). Pathways to Action Competence for Sustainability - Six Themes The Journal of Environmental Education, 44(2), 116-127.

Doktorsavhandling

Almers, E. (2009). Handlingskompetens för hållbar utveckling: Tre berättelser om vägen dit (Doctoral thesis, Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation).

Konferensbidrag

Gustafsson, M., Almers, E., Askerlund, P. (2019). Samverkan och urvalsprocess angående åtgärder med syfte att utveckla ekosystemtjänster på förskolegården. Forskningsbaserad undervisning – Teori och praktik i samverkan, 12 November 2019, Jönköping University, Högskolan för Lärande och Kommunikation i samarbete med Utbildningsförvaltningen i Jönköpings Kommun.
Golino, H., Hamer, R., Almers, E., Kjellström, S. (2018). Measuring epistemological development – a uni- or multidimensional structure?. European Society for Research on Adult Development (ESRAD), ​25th to 27th May 2018, University of Greenwich, London, UK.
Hammarsten, M., Almers, E., Askerlund, P., Avery, H., Samuelsson, T. (2018). The Forest Garden from Children's Perspectives. Childhood and Materiality. VIII conference on childhood studies, 7-9 may Jyväskylä Finland.
Hammarsten, M., Askerlund, P., Almers, E., Avery, H., Samuelsson, T. (2018). Barns perspektiv på att vistas i en skogsträdgård. Nordisk forskningskonferens om miljö- och hållbarhetsutbildning, 25–26 oktober 2018, Örebro universitet.
Askerlund, P., Almers, E. (2018). Hur fungerar ekosystemtjänster som verktyg för hållbarhetsarbete på förskolor?. Nordisk forskningskonferens om miljö- och hållbarhetsutbildning, 25–26 oktober 2018, Örebro universitet.
Hammarsten, M., Almers, E., Askerlund, P., Avery, H. (2016). School children's special places in a forest garden in Sweden. NERA 2016, 9-11 March, Helsinki Finland, NERA 44th Congress, Social Justice, Equality and Solidarity in Education.
Ramirez-Pasillas, M., Almers, E., Wagman, P., Stagell, U. (2016). Education for sustainability: Transformative processes, actions and systemic change in a Swedish university. EURAM 2016, "Manageable Cooperation", June 1-2-3 and 4, 2016, Paris, France.
Almers, E., Askerlund, P. (2015). Forest gardens - places for children to connect with nature in times of urbanization. 8th WEEC, Planet and People - how can the develop together, Gothenburg Jun 29 - Jul 2, 2015.
Ramírez-Pasillas, M., Almers, E., Kjellström, S., Wagman, P., Stagell, U. (2015). Towards Multiple Approaches on Education for Sustainability: A case study of a Swedish University. 8th World Environmental Education Congress – WEEC 2015, Gothenburg, 29th of June - 2nd of July, 2015.
Stagell, U., Almers, E., Askerlund, P. (2014). Action Competence - a private matter?. Presented at ECER 2014, The Past, the Present and the Future of Educational Research, University of Porto, Portugal, September 1-5, 2014..
Stagell, U., Almers, E., Askerlund, P. (2014). ESD and citizenship in the private and public sphere: Eco-School teachers' and instructors' views on actions as teaching content in ESD. Paper presented at the NERA 42nd Congress, Education for Sustainable Development in Lillehammer, Norway, March 5-7, 2014..
Askerlund, P., Almers, E., Hyltse-Eckert, Y., Avery, H., Kjellström, S. (2014). The Nordic forest garden: An educational opportunity for learning about ecological and emotional relationships between organisms. NERA 42nd congress: education for sustainable development, Lillehammer, March 5.-7. 2014.
Kjellström, S., Stålne, K., Hamer, R., van Rossum, E., Almers, E. (2014). A developmental questionnaire on knowing and learning. European Society for Research in Adult Development (ESRAD) IV Symposium, Helsinki, May 21-23, 2014.

Rapport

Kjellström, S., Almers, E., Ramirez-Pasillas, M., Wagman, P., Stagell, U., Andersson, A. (2014). Högskoleutbildning för hållbar utveckling: En kartläggning vid Jönköpings högskola. Jönköping: Jönköping University, School of Health Sciences

Övrigt

Hammarsten, M., Askerlund, P., Almers, E., Avery, H., Samuelsson, T. (2018). Developing ecological literacy in a forest garden: children’s perspectives.