Per Askerlund

Universitetslektor Biologi
Docent Växtbiokemi
Avdelningen för natur och samhälle , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie doktor

Kontakt

Rum
Hb335
Telefon
Schema
Ändra din information

Per är född i Stockholm 1960. 1984 tog han examen på biologlinjen vid Uppsala universitet. Han fortsatte sina studier med en forskarutbildning inom ämnesområdet växtbiokemi och avlade en filosofie doktorsexamen vid Lunds universitet 1990. Forskningen behandlade sådana biokemiska händelser som är inblandade vid reduktion av trevärt järn på cellens yta och i växtens försvar mot invaderande mikroorganismer.

Efter disputationen tillbringade Per drygt två år som postdoc vid Department of Plant Sciences, University of Oxford, England, där intresset riktades mot de jonpumpar som transporterar kalciumjoner ut ur växtceller och vars aktivitet är en förutsättning för funktionen av cellens inre signalsystem och för fosfatbaserad ämnesomsättning. 1990-1992 var Per Visiting Scholar vid Wolfson college, Oxford.

Hans fortsatta forskning har även den rört sig inom växtfysiologin, med biologiska membraner som huvudinriktning. Efter återkomsten till Sverige tjänstgjorde han 1992-1999 som forskarassistent och vikarierande universitetslektor vid Institutionen för växtbiokemi, Lunds universitet. Under denna period fortsatte Per studiet av kalciumpumpar i växter inom ett eget projekt som finansierades av Naturvetenskapliga forskningsrådet, och handledde inom detta område en doktorand till disputation. Han blev docent i växtbiokemi vid Lunds universitet 1996.

Efter att skaffat sig formell behörighet som gymnasielärare i kemi och biologi vid Malmö högskola tjänstgjorde Per år 2000-2002 som lektor i kemi vid Katedralskolan i Växjö.

Per tillträdde 2002 sin nuvarande tjänst som universitetslektor i biologi vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Vid sidan om undervisningen ägnar han sig åt forskning om utomhusmiljöer för hälsa och lärande, sedan 2017 särskilt inom ett av FORMAS finansierat projekt med titeln: "Multi-functional urban outdoor preschool settings and the promotion of health and ecosystem services: An investigation of collaborative processes".

Antologibidrag

Stangeland, B. Fuglsang, A. Malmström, S. Axelsen, K. Baunsgaard, L. Lanfermeijer, F. , ... Palmgren M. (1997). P-type H(+)- and Ca(2+)-ATPases in plant cells. In: Luis A. Beaugé, David C. Gadsby, and Patricio J. Garrahan (Ed.), Na/K-ATPase and related transport ATPases: structure, mechanism, and regulation (pp. 77 -87). New York: New York Academy of Sciences
Askerlund, P., Sommarin, M. (1996). Calcium efflux transporters in higher plants. In: M. Smallwood (Ed.), Membranes: Specialized Functions in Plants (pp. 281 -299). Oxford: Bios Scientific Publishers Ltd
Møller, I., Askerlund, P., Widell, S. (1991). Electron transport constituents in the plant plasma membrane. In: Oxidoreduction at the plasma membrane: Relation to growth and transport. Volume II: plants (pp. 35 -59). Boca Raton: CRC Press

Artikel

Almers, E., Askerlund, P., Samuelsson, T., Waite, S. (2020). Children’s preferences for schoolyard features and understanding of ecosystem service innovations – a study in five Swedish preschools Journal of Adventure Education and Outdoor Learning.
Hammarsten, M., Askerlund, P., Almers, E., Avery, H., Samuelsson, T. (2019). Developing ecological literacy in a forest garden: children’s perspectives Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 19(3), 227-241.
Askerlund, P., Almers, E. (2019). Det är den digitala kompetensen som måste utvecklas Jönköping: Hall Media .
Almers, E., Askerlund, P., Kjellström, S. (2018). Why forest gardening for children? Swedish forest gardeneducators' ideas, purposes, and experiences The Journal of Environmental Education, 49(3), 242-259.
Askerlund, P., Almers, E. (2016). Forest gardens – new opportunities for urban children to understand and develop relationships with other organisms Urban Forestry & Urban Greening, 20, 187-197.
Almers, E., Askerlund, P. (2015). Gratis läromedel i biologi grumlar begreppen Lärarnas tidning.
Stagell, U., Almers, E., Askerlund, P., Apelqvist, M. (2014). What Kind of Actions are Appropriate? Eco-School Teachers' and Instructors' Ranking of Sustainability-Promoting Actions as Content in Education for Sustainable Development (ESD) International Electronic Journal of Environmental Education, 4(2), 97-113.
Kristensen, B., Askerlund, P., Bykova, N., Egsgaard, H., Møller, I. (2004). Identification of oxidised proteins in the matrix of rice leaf mitochondria by immunoprecipitation and two-dimensional liquid chromatography-tandem mass spectrometry Phytochemistry, 65(12), 1839-1851.
Malmström, S., Åkerlund, H., Askerlund, P. (2000). Regulatory role of the N terminus of the vacuolar calcium-ATPase in cauliflower Plant Physiology, 122(2), 517-526.
Malmström, S., Askerlund, P., Palmgren, M. (1997). A calmodulin-stimulated Ca2+-ATPase from plant vacuolar membranes with a putative regulatory domain at its N-terminus FEBS Letters, 400(3), 324-328.
Askerlund, P. (1997). Calmodulin-stimulated Ca2+-ATPases in the vacuolar and plasma membranes in cauliflower Plant Physiology, 114(3), 999-1007.
Larsson, C., Askerlund, P. (1994). Transmembrane electron transport in plant plasma membrane vesicles Biologiceskie membrany, 11, 289-297.
Fredlund, K., Struglics, A., Widell, S., Askerlund, P., Kader, J., Møller, I. (1994). Comparison of the Stereospecificity and Immunoreactivity of NADH-Ferricyanide Reductases in Plant Membranes Plant Physiology, 106(3), 1103-1106.
Askerlund, P., Evans, D. (1993). Detection of distinct phosphorylated intermediates of Ca2+-ATPase and H+-ATPase in plasma membranes from Brassica oleracea Plant physiology and biochemistry (Paris), 31(5), 787-791.
Larsson, C., Askerlund, P., Fredriksson, K., Kjellbom, P., Palmgren, M., Sommarin, M., Widell, S. (1990). Vad har grundforskningen att erbjuda växtförädlarna? Sveriges utsädesförenings tidskrift, 100(3), 180-183.
Palmgren, M., Askerlund, P., Fredrikson, K., Widell, S., Sommarin, M., Larsson, C. (1990). Sealed Inside-Out and Right-Side-Out Plasma Membrane Vesicles: Optimal Conditions for Formation and Separation Plant Physiology, 92(4), 871-880.
Askerlund, P., Larsson, C., Widell, S. (1989). Cytochromes of plant plasma membranes: Characterization by absorbance difference spectrophotometry and redox titration Physiologia Plantarum: An International Journal for Plant Biology, 76(2), 123-134.
Askerlund, P., Larsson, C., Widell, S., Møller, I. (1987). NAD(P)H oxidase and peroxidase activities in purified plasma membranes from cauliflower inflorescences. Physiologia Plantarum: An International Journal for Plant Biology, 71(1), 9-19.
Kjellbom, P., Larsson, C., Askerlund, P., Schelin, C., Widell, S. (1985). Cytochrome P-450/420 in plant plasma membranes: a possible component of the blue-light-reducible flavoprotein-cytochrome complex Photochemistry and Photobiology, 42(6), 779-783.

Doktorsavhandling

Askerlund, P. (1990). Redox processes of plant plasma membranes: Studies with isolated plasma membrane vesicles (Doctoral thesis). University of Lund, Sweden

Konferensbidrag

Gustafsson, M., Almers, E., Askerlund, P. (2019). Samverkan och urvalsprocess angående åtgärder med syfte att utveckla ekosystemtjänster på förskolegården. Forskningsbaserad undervisning – Teori och praktik i samverkan, 12 November 2019, Jönköping University, Högskolan för Lärande och Kommunikation i samarbete med Utbildningsförvaltningen i Jönköpings Kommun.
Hammarsten, M., Almers, E., Askerlund, P., Avery, H., Samuelsson, T. (2018). The Forest Garden from Children's Perspectives. Childhood and Materiality. VIII conference on childhood studies, 7-9 may Jyväskylä Finland.
Hammarsten, M., Askerlund, P., Almers, E., Avery, H., Samuelsson, T. (2018). Barns perspektiv på att vistas i en skogsträdgård. Nordisk forskningskonferens om miljö- och hållbarhetsutbildning, 25–26 oktober 2018, Örebro universitet.
Askerlund, P., Almers, E. (2018). Hur fungerar ekosystemtjänster som verktyg för hållbarhetsarbete på förskolor?. Nordisk forskningskonferens om miljö- och hållbarhetsutbildning, 25–26 oktober 2018, Örebro universitet.
Hammarsten, M., Almers, E., Askerlund, P., Avery, H. (2016). School children's special places in a forest garden in Sweden. NERA 2016, 9-11 March, Helsinki Finland, NERA 44th Congress, Social Justice, Equality and Solidarity in Education.
Almers, E., Askerlund, P. (2015). Forest gardens - places for children to connect with nature in times of urbanization. 8th WEEC, Planet and People - how can the develop together, Gothenburg Jun 29 - Jul 2, 2015.
Stagell, U., Almers, E., Askerlund, P. (2014). Action Competence - a private matter?. Presented at ECER 2014, The Past, the Present and the Future of Educational Research, University of Porto, Portugal, September 1-5, 2014..
Stagell, U., Almers, E., Askerlund, P. (2014). ESD and citizenship in the private and public sphere: Eco-School teachers' and instructors' views on actions as teaching content in ESD. Paper presented at the NERA 42nd Congress, Education for Sustainable Development in Lillehammer, Norway, March 5-7, 2014..
Askerlund, P., Almers, E., Hyltse-Eckert, Y., Avery, H., Kjellström, S. (2014). The Nordic forest garden: An educational opportunity for learning about ecological and emotional relationships between organisms. NERA 42nd congress: education for sustainable development, Lillehammer, March 5.-7. 2014.
Fredlund, K., Widell, S., Struglics, A., Askerlund, P., Kader, J., Bérczi, A., Møller, I. (1996). NADH-ferricyanide reductases in plant membranes. NERA 42nd congress: education for sustainable development, Lillehammer, March 5.-7. 2014.
Evans, D., Askerlund, P., Boyce, J., Briars, S., Coates, D., Coates, J., Theodoulou, F. (1992). Studies on the higher plant calmodulin-stimulated ATPase. NERA 42nd congress: education for sustainable development, Lillehammer, March 5.-7. 2014.
Larsson, C., Askerlund, P., Palmgren, M., Fredriksson, K., Sommarin, M., Widell, S. (1989). Optimal conditions for the production and isolation of sealed inside-out plasma membrane vesicles. NERA 42nd congress: education for sustainable development, Lillehammer, March 5.-7. 2014.
Askerlund, P., Larsson, C. (1989). Redox activities measured with inside-out and right-side-out plasma membrane vesicles from sugar beet leaves. NERA 42nd congress: education for sustainable development, Lillehammer, March 5.-7. 2014.
Møller, I., Askerlund, P., Larsson, C., Bérczi, A., Widell, S. (1988). Redox components in the plant plasma membrane. NERA 42nd congress: education for sustainable development, Lillehammer, March 5.-7. 2014.

Övrigt

Hammarsten, M., Askerlund, P., Almers, E., Avery, H., Samuelsson, T. (2018). Developing ecological literacy in a forest garden: children’s perspectives.