Maria Bäcke

Universitetslektor i litteraturvetenskap
Avdelningen för språk, estetiska ämnen och litteratur , Högskolan för lärande och kommunikation
Forskningsmiljöledare för CCD - Communication, Culture and Diversity
Programansvarig för LeaDS

Kontakt

Rum
Hd416
Telefon
Schema
Ändra din information

För närvarande arbetar jag som programansvarig för masterprogrammet LeaDS och som ledare för forskningsmiljön CCD (www.ju.se/ccd) vid Jönköping University. Jag har doktorerat inom Teknovetenskapliga studier och min avhandling (Power Games: Rules and Roles in Second Life, 2011) fokuserar på makt, hierarkier, subversion och roller i rollspelsgrupper online. Min nuvarande forskning handlar om liknande frågeställningar utifrån ägarstrukturer, makt, subversion, och digitalisering i skolsammanhang och i postkoloniala kontexter. Jag har även arbetat inom lärarutbildningen sedan 2004. 

Min forskning kopplar därmed samman fälten digitalisering, lärande och kulturstudier. Den kulturella aspekten har länge varit mitt primära forskningsfokus när jag har analyserat skönlitteratur, men jag har även fört med mig detta perspektiv när jag analyserar icke-fiktivt material relaterat till digitalisering och lärande.

I olika konstellationer studerar jag för närvarande anledningarna till och processerna bakom valet av digital teknik I skolans värld. Ett relaterat fokus är studenters användning av digitala verktyg i skolor, på fritids och i kommunal vuxenutbildning, där jag drar paralleller till maktperspektiv och subversion i förhållande till “Big Data”, i form av dataägande och informationsinsamling.

Övriga uppdrag och meriter

Se ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9212-8551

Hemsida: http://www.baecke.se

Artikel

Bäcke, M. (2022). Resisting commodification: Subverting the power of the global tech companies Bandung, 9(1-2), 49-79. More information
Bäcke, M. (2012). Make-believe and make-belief in Second Life role-playing communities Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies, 18(1), 85-92. More information
Bäcke, M. (2007). "Freedom for just one night": the promise and threat of information and communication technologies Women Writers: a zine. More information

Antologibidrag

Bäcke, M., Hult, F. (2019). A TESOL Practicum in Sweden. In: A. Cirocki, I. Madyarov & L. Baecher (Ed.), Current perspectives on the TESOL Practicum: Cases from around the globe (pp. 247 -263). Cham: Springer More information

Konferensbidrag

Bäcke, M. (2007). Identity to Fit the Environment: The Creation of Avatars in Second Life Role-Playing Sims. League of Worlds 4 Conference, The Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Sweden, 9-13 October, 2007. More information
Bäcke, M. (2006). Avatars in Second Life: Creating a Persona in a Virtual World. Boone, North Carolina League of Worlds 3 Conference. More information