Jennie Berg

Doktorand
Avdelningen för språk, estetiska ämnen och litteratur , Högskolan för lärande och kommunikation
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

Jennies avhandling tar sin utgångspunkt i ett intresse för skönlitteratur i undervisningen och hur lärare kan arbeta med digitala verktyg kopplat till litteraturdidaktik. I takt med ett allt medietätare samhälle och minskat bokläsande hamnar frågor kring vad litteratur, läsande och skrivande är i centrum. Digitaliseringens utveckling har gett upphov till funderingar kring hur lärarutbildningen kan tillvarata digitaliseringens möjligheter och på ett genomgripande sätt låta den genomsyra läraryrket, skola och undervisning. Jennies avhandlingsprojekt ämnar inrikta sig mot berättelser för och om barn och hur litteraturundervisning i lärarutbildningen kan utformas och utvecklas med stöd av digitala verktyg. I den digitala eran är begrepp som litteratur och läsförståelse stadda i förändring. Därför är det av vikt att undersöka dels hur språkliga och litterära kompetenser formuleras i styrdokument och mer framåtsyftande bland lärarutbildare och blivande lärare. Det är i detta sammanhang även betydelsefullt att fördjupa kunskapen kring elevers kompetenser i relation till läsning i analoga-digitala sammanhang. I detta avseende ligger Jennies fokus undervisningspraktiker, och på lärare och blivande lärare i skolåren F-3, det vill säga ett stadium då läsundervisning och lärandet att läsa är avgörande för lärande och kunskapande i följande stadier. 

Jennie bedriver sin forskning i den nationella forskarskolan Upgrade - Lärarutbildning och skolans digitalisering.

 

Biografi

Jennie har drygt nio års erfarenhet som grundskollärare i skolåren F-6 där hon framförallt har verkat på lågstadiet med svenska och so som huvudämnen. Hon har en magisterexamen i pedagogik med inriktning mot didaktik och lärares arbete. 

 

Undervisning

Som en del av tjänsten undervisar Jennie blivande lärare på lärarutbildningen.