Jennie Berg

Doktorand i pedagogik
Avdelningen för språk, estetiska ämnen och litteratur , Högskolan för lärande och kommunikation
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Forskning

Jennies avhandling tar sin utgångspunkt i ett intresse för skönlitteratur i undervisningen och hur lärare kan arbeta med digitala verktyg kopplat till litteraturdidaktik. I takt med ett allt medietätare samhälle och minskat bokläsande hamnar frågor kring vad litteratur, läsande och skrivande är i centrum. Digitaliseringens utveckling har gett upphov till funderingar kring hur lärarutbildningen kan tillvarata digitaliseringens möjligheter. Jennies avhandlingsprojekt ämnar inrikta sig mot berättelser för och om barn och hur litteraturundervisning i lärarutbildningen kan utformas och utvecklas med stöd av digitala verktyg. I den digitala eran är begrepp som litteratur och läsförståelse stadda i förändring. Därför är det av vikt att undersöka dels hur språkliga och litterära kompetenser formuleras i styrdokument och mer framåtsyftande bland lärarutbildare och blivande lärare. Det är i detta sammanhang även betydelsefullt att fördjupa kunskapen kring elevers kompetenser i relation till läsning i analoga-digitala sammanhang. I detta avseende ligger Jennies fokus undervisningspraktiker, och på lärare och blivande lärare i skolåren F-3, det vill säga ett stadium då läsundervisning och lärandet att läsa är avgörande för lärande och kunskapande i följande stadier. 

Jennie bedriver sin forskning i den nationella forskarskolan Upgrade - Lärarutbildning och skolans digitalisering.

 

Biografi

Jennie har drygt nio års erfarenhet som grundskollärare i skolåren F-6 där hon framförallt har verkat på lågstadiet med svenska och so som huvudämnen. Hon har en magisterexamen i pedagogik med inriktning mot didaktik och lärares arbete. 

 

Undervisning

Som en del av tjänsten undervisar Jennie blivande lärare på lärarutbildningen.